settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk keresztény eszkatológia alatt?

Válasz


Az eszkatológia a Bibliatudomány azon ága, mely kifejezetten annak szenteli magát, hogy módszeresen számba vegyen mindent, amit a Biblia a végidőkről tanít. Vannak, akik tompán arra hivatkozva kényelmesen félretennék a teológia ezen szakterületét, hogy ez messze nem olyan fontos, mint a krisztológia (Krisztus tanításával, életével, jellemével foglalkozó bibliai tudományág), vagy mint a szoteriológia (a megváltás tanával foglalkozó bibliai tudományág). Ez azonban persze még messze nem jelenti azt, hogy az eszkatológia beható ismerete jelentéktelen volna helyes bibliai világnézetünk kialakítása (vagy akár lelki üdvünk, lásd lejjebb – a fordító megjegyzése) tekintetében. Az eszkatológia ugyanis közvetlen kihatással van azon attitűdünkre, melynek mentén evilági életünket alakítjuk, de azt is csak általa tudhatjuk meg, hogy mi Isten terve a világ jövőjére vonatkozóan. Az alábbiakban az eszkatológia főbb témái közül szemezgetünk a teljesség igénye nélkül:

Mi az az elragadtatás? Bár az “elragadtatás” szó konkrétan nem szerepel a Bibliában, az elragadtatás, mint valós jelenség, a Szentírás egy igen világos tanítása. Az egyház (minden emberi felekezetet messze felülívelő szellemi egyház – Krisztus teste) elragadtatása az az esemény, melynek következtében Isten minden – akkor testben lévő, és Krisztusban előzetesen elaludt, azaz meghalt – hívét magához emeli a földről, hogy ezzel utat engedjen igazságos ítélete kiöntésének, mely a nagy nyomorúság korának egyik legfőbb ismérve.

A nagy nyomorúság világtörténeti korszakához képest mikor következik be az elragadtatás? A nagy nyomorúság előtt, annak kellős közepén, vagy esetleg csak a nagy nyomorúság után? (Lásd a tartalmilag kapcsolódó írásainkat az oldalon.)

Mit értünk Jézus Krisztus második eljövetele alatt, és mégis miért olyan hallatlan fontosságú ez a téma? Mikor fog Jézus visszatérni? Melyek lesznek visszajövetelének jelei?

Krisztus ezeréves uralkodása szó szerint, vagy átvitt értelemben veendő? Isten számos szövetségének és ígéretének beteljesülése egy szó szerint értendő, kézzel fogható, jövőbeli királyság létrejöttén csüng. Nincs semmiféle szilárd igei alapja annak, hogy bárki is tagadhassa az ezeréves királyságról szóló beszámoló szó szerinti értelmezésének helyességét, így annak sem, hogy az szó szerint ezer esztendeig fog tartani.

Az a generáció, amely megérte Izrael egy nemzetként való egybegyűjtetését, vajon Jézus Krisztus második eljövetelénél is életben lesz még? A Biblia kijelentésével nem egyeztethető össze azt tanítani, hogy az Izrael nemzetének formáltatását megélő ember Jézus második eljövetelének is tanúja lesz. És bár ezt kizárni sem tudjuk, mégis azt kell mondjuk, hogy ez nincsen megírva.

A Biblia a Jelenések könyvének 6.-18. fejezeteiben aprólékos részletességgel beszél a nagy nyomorúság iszonytatóan csalárd korszakáról. Ugyebár kicsit sem mindegy mire készülünk: nem mindegy, hogy azt gondoljuk, hogy az elragadtatás még a nagy nyomorúság előtt következik be, hogy úgy hisszük, hogy annak csak a végén kerül rá sor, vagy hogy tévelyegve azt képzeljük, hogy valójában már meg is történt. (Ennek pedig a lelki üdvösségünk szempontjából is jelentősége van, hiszen ha bedőlünk az Antikrisztus hazugságának és elhisszük, hogy Ő már az Úr Jézus Krisztus második eljövetele, akkor a lelkünkkel fizethetünk – lásd Jézus intését a Máté 24:24 igehelyen – a fordító megjegyzése). Az eszkatológia nagyban segítségünkre van abban, hogy helyesen értsük Isten élő Igéjének profetikus passzusait, mint ahogy abban is, hogy hogyan éljük életünket ahhoz mérten, hogy Isten mit fog tenni az utolsó időkben. Meglehet, hogy az eszkatológia olyan vitás kérdéseket vet fel, melyek különböző válaszlehetőségeknek is teret adnak. Ez azonban nem ment fel minket annak felelőssége alól, hogy felismerjük az idők jeleit, hogy kutassuk és tudjuk, mit tanít a Biblia a végidőkről. Az eszkatológia beható ismerete egyben számos, jövőre vonatkozó félelmünk oldja majd, és megerősít minket annak hitében, hogy Istenünk szuverén uralkodó. Általa világosabban látjuk majd, hogy minden az Ő tökéletes terve szerint fog végbemenni, mégpedig pontosan annak előre elrendelt idejében. Benne és általa Jézus minden hű és kevésbé hű követője igaz reménységre lelhet, és felbátorodhat.

Nyilván nem véletlen, hogy az eszkatológia egyik központi verse is az Úr Jézus visszajövetelére mutat. Így olvassuk a Titusz 2:13-at: “Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését.” Ámen.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk keresztény eszkatológia alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries