settings icon
share icon
Kérdés

Kik lesznek az ezeréves királyság lakói?

Válasz


Az ezeréves királyság alatt két külön csoport fog lakni a földön: azok, akik már megdicsőült testet nyertek, és azok, akik átvészelték a nyomorúságot, és így léptek az ezeréves királyságba. Megdicsőült teste az Egyház tagjainak lesz, akik testüket az elragadtatáskor kapták (1Thesszalonika 4:13:18, 1Korinthus 15:21-23,51-53), és azoknak, akik Krisztus visszajövetelekor támadtak fel (Jelenések 20:4-6). Azok, akiknek földi testük van, két csoportra oszthatók: hívő pogányok és hívő zsidók (Izrael).

A Jelenések 19:11-16-ban azt látjuk, hogy Jézus Krisztus visszajön a földre – ezt hívjuk második eljövetelnek. Az elragadtatás (1Thesszalonika 4:13-18, 1Korinthus 15:51-53) Krisztusnak egy levegőbeni megjelenése lesz, nem a második eljövetele. Azért mondom ezt, hogy különbséget tegyünk az elragadtatás és Krisztus második eljövetele között. A Jelenések 19-20-ban sehol nem olvasunk elragadtatásról. Ebből az következik, hogy azok a szentek, akik Krisztus visszajövetelekor a Földet lakják, a Földön fognak maradni, és földi testükben fognak az ezeréves királyságba bemenni. Ha az elragadtatás vagy más esemény során a hívők megdicsőült testet kapnának Krisztus második eljövetelekor, azt a Jelenések 19 valószínűleg említené. De nem említi. Az egyetlen alkalom, amelynek során a hívők megdicsőült testet kapnak, az a Jelenések 20:4-6-ban található, mikor is a nyomorúság ideje alatt megtért és hitük miatt mártírhalált halt emberek feltámadnak. Meggyőződésünk szerint az Ószövetség szentjei is ekkor támadnak fel, és szintén megdicsőült testben részesülnek (ld. Dániel 12:2).

Figyelemre méltó a Máté 25:31-46 is. Ezt a szakaszt a juhok és kecskék szétválasztásának vagy ítéletének is szoktuk nevezni. A juhok és kecskék az igaz és gonosz pogányokra utalnak. Krisztus megítéli a gonosz pogányokat (kecskék), és a tűz tavába veti őket, ahol örök büntetésben részesülnek (Máté 25:46). Ezért egy hitetlen pogány sem fog életben maradni, hogy az ezeréves királyságban tovább élhessen. Az igaz pogányok, a juhok, tovább élnek az ezeréves királyságban. Szaporodni fognak, és benépesítik a földet. Viszont nem ők lesznek az egyetlenek, akik gyermekeket fognak nemzeni az ezeréves királyság alatt.

Úgy tűnik, hogy amikor Krisztus visszajön, az egész Izrael bízni fog benne (Zakariás 12:10). Azokkal ellentétben, akik a nyomorúság előtt elragadtattak majd feltámadtak, nekik sem lesz megdicsőült testük. Ők is fognak gyermekeket nemzeni az ezeréves királyság alatt.

Tehát hívő pogányok, Izrael népe és az elragadtatott/feltámadt (és megdicsőült testben élő) hívők mind lakosai lesznek a Földnek. Ne feledjük azonban, hogy a megdicsőült testtel rendelkező hívők nem fognak szaporodni. Ez után az életforma után nem lesz házasság (Máté 22:30).

Az ezeréves királyság alatt született gyermekeknek ugyanúgy Krisztusban kell hinniük, mint bármely korábbi kor embereinek (azok, akik Krisztus eljövetele után éltek, Krisztusban; azok, akik korábban éltek, Istenben hittek – 1Mózes 15:2-6, Habakukk 2:4, Róma 3:20). Sajnos, nem minden, az ezeréves királyságban született gyermek fog hinni Krisztusban. Őket a Sátán az ezeréves királyság végén, mikor is egy rövid időre szabadon bocsáttatik, Isten elleni lázadásra szítja (Jelenések 20:7-10).

A téma további vizsgálatához (ki fog az ezeréves királyságban élni), nézd meg az alábbi igeszakaszokat: Ézsaiás 2:2-4; Zakariás 14:8-21; Ezékiel 34:17-24; Dániel 7:13-14; Mikeás 4:1-5.

EnglishVissza a magyar oldalra

Kik lesznek az ezeréves királyság lakói?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries