settings icon
share icon
Kérdés

A veres tehén valóban a végidők egy jele?

Válasz


Az ószövetségi törvény előírásainak megfelelően a bűntől való megtisztuláshoz egy veres tehénre volt szükség, pontosabban a veres tehén hamvaira. A veres tehén egy vöröses barna, kifejlett, nőstény szarvasmarha volt, vagyis feltételezhetőleg egy legalább két éves példány. Ép, és hiba nélkül való állat kellett legyen, “a melynek nyakán iga nem volt”. A veres tehén feláldozása már a tekintetben is a törvény egy egyedi vonását képezi, hogy nőstény állat volt szükséges hozzá, hogy a gyülekezés sátrának bejáratától eltávolodva kellett bemutatni az áldozatot, továbbá mert ez volt az egyetlen olyan áldozat, mely az állat színét is kikötötte.

A veres tehén leölésének pontos menetét a 4.Mózes 19:1-10 igerészben találjuk. A rituálé, melyet kezdetben Eleázár pap vezetett, az izraeliták táborán kívül kellett végbemenjen. Miután levágták, Eleázár a gyülekezet sátorának bejárata felé kellett hintsen az állat véréből, mégpedig hétszer (4.Mózes 19:4). Eztán az ő szeme láttára kellett megégetni a tehén tetemét, bőrével, vérével és ganéjával együtt, ami szintén egy - a más áldozatok bemutatásának szokásos menetétől igen eltérő - rendelés volt (4.Mózes 19:5). A papnak eztán “...czédrusfát, izsópot és karmazsint” kellett a veres tehén égő részei közé vetnie (4.Mózes 19:6).

A veres tehén hamvait egy tiszta embernek kellett összeszednie, és “a táboron kívül tiszta helyre” kellett helyeznie, majd ott kellett tárolni (a “tiszta ember” és a “tiszta hely” kikötések rituális tisztaságra vonatkoznak – a fordító megjegyzése). A hamvakat “izrael fiai gyülekezetének szolgálatára” a “tisztulásnak vizéhez” kellett felhasználni, vagyis a rituális tisztulásra való víz előállításához (4.Mózes 19:9). Eztán a törvény azt részletezi, hogy pontosan mikor és hogyan kellett a veres tehén hamvait felhasználni a halott testet érintő ember megtisztítására. Erről így olvasunk: “A ki illeti akármely embernek a holttestét, és tisztátalanná lesz hét napig: Az olyan tisztítsa meg magát azzal a vízzel harmadnapon és hetednapon, és tiszta lesz...”(4.Mózes 19:11-12). A tisztulási folyamatban a veres tehén hamvai a következő szerepet is játszották : “És vegyenek a tisztátalanért a bűnért való megégetett áldozatnak hamvából, és töltsenek arra élő vizet edénybe. Valamely tiszta ember pedig vegyen izsópot, és mártsa azt vízbe, és hintse meg a sátort és minden edényt, és minden embert, a kik ott lesznek; és azt is, a ki a csontot, vagy a megöltet, vagy a megholtat, vagy a koporsót illette” (4.Mózes 19:17-18).

A veres tehén valójában egy további előképe Jézus Krisztus a teljes emberiség bűneiért tett önkéntes engesztelő áldozatának. Az Úr Jézus hiba-, és minden “fogyatkozás nélkül” való (értsd teljesen bűntelen). Míg Ő szellemi értelemben hiba nélküli, addig a veres tehénnek testi értelemben kellett az lennie. Hasonlóan, mint ahogyan a veres tehenet a táboron kívül kellett megáldozni, Jézus Krisztust is Jeruzsálem falain kívül feszítették keresztre (Zsidókhoz 13:11-12). Épp úgy, mint ahogy a veres tehén hamvai – a veres tehén halála által – a halál szennyétől mosta tisztára az embereket, úgy Jézus áldozata a halál romlandóságából mosott ki minket, mikor elvette helyettünk bűneink jogos jussát, vagyis az örök szellemi halált.

A veres tehén feláldozásának rituáléját a Mózes által közvetített-, Istentől kapott törvények vezették be. Az azóta eltelt időben ezekhez az eredetileg egyenesvonalú, átlátható utasításokhoz a judaizmus emberi hagyománya “parancsra új parancs”-, “szabályra új szabály” sokaságát ragasztotta. Persze egyszerre csak itt egy kicsit, ott egy kicsit... Így a talmudi hagyomány idővel már azt is kikötötte, hogy milyen kötéllel kell kikötni a veres tehenet, hogy Isten szándéka biztosan, de teljesen biztosan teljesülhessen. Meghatározta, hogy az állat levágása közben pofával merre kell álljon, hogy a rituálé maradéktalanul érvényes legyen. Szív helyett kőbe véste, hogy a pap száját pontosan mely szavak kell elhagyják, mint ahogy azt is, hogy a rituálé közben milyen nyitott lábbelit kell viselnie a szolgálattevőnek stb. Még azonban itt sem állt meg a dolog, hiszen a rabbinikus irodalom egy csomó olyan követelményt is hozzátesz Isten Szavához, melyek teljesülése hiányában a veres tehén már nem minősül épnek és hiba nélkül valónak. Ezek értelmében a tehén nem volt alkalmas, ha ember fia egyszer már ráült, vagy akár nekidőlt, ha valaki felsőruháját ráterítette, ha a mező madara megpihent hátán, vagy ha már nem több, mint kettő fekete vagy fehér szőrszál volt azon az irdatlan nagy testén. És ez még messze nem minden elvárás, aminek a szerencsétlen patásnak eleget kellett tenni.

A rabbinikus tradíció szerint Mózes ideje óta összesen kilenc veres tehenet áldoztak fel. A második templom rómaiak általi végleges elpusztítása óta (Kr.u. 70) egyetlen veres tehén vérét sem ontották már ki (hiszen a templom a gyülekezet sátorának “utóda” - ha tehát nincs gyülekezeti sátor, vagyis templom, akkor a rituálé isteni előírásai is okafogyottá válnak – a fordító megjegyzése). Maimonidész rabbi (1135-1204) azt tanította, hogy a tizedik veres tehenet maga a Messiás fogja feláldozni. Mivel a harmadik jeruzsálemi templom, melyben nem mellesleg az Antikrisztus Istennek, vagyis Jézus Krisztusnak fogja kikiáltani magát (Máté 24:15; Dániel 11:36-37), felavatásához/megtisztításához egy veres tehén hamvaira is szükség lesz, azok, akik e templom építését várják, már most azon fáradoznak, hogy egy minden feltételnek megfelelő tehenet találjanak (a fordító megjegyzésével kiegészítve). Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy a tökéletes veres tehén feltűnése a templom építését, és Krisztus visszajöttét vezeti be (csak kérdés, hogy melyik Krisztusét – a fordító megjegyzése). A Temple Institut (harmadik templom építésnek felügyeletével megbízott tanács) szerint - mert hogy ilyen is létezik már - 2018 augusztusában egy hibátlan veres tehén látta meg a napvilágot Izráelben.

Az eszkatológia (a végidők tanulmányozásával foglalkozó bibliai tudományág) szerint, Istennek valóban lesz egy harmadik temploma Jeruzsálemben. Ez meg van írva, így ez biztos. Jézus Krisztus azonban ezen templom nagy nyomorúság ideje alatti - Antikrisztus általi - megszentségtelenítését is megjövendölte, mint ahogy arra feljebb már kitértünk (Máté 24:15 vö. 2.Thesszalonikabeliekhez 2:4). Ahhoz pedig, hogy ez bekövetkezzen, nyilván szükség van egy templomra, amit meg lehet szentségteleníteni. Annak tükrében, hogy azoknak, akik felszentelik ezt a templomot (a zsidó törvényeket követve) szükségük lesz egy veres tehén hamvára, hogy azt vízzel elegyítve a templom rituális megtisztítását abszolválják, elgondolkodtató, hogy a hibátlannak kikiáltott veres tehén születése által vajon a végidők eseményláncolatának egy további kirakós-darabja került helyére, vagy sem. E kérdés már csupán azért is érdekes, mert a szarvasmarha várható élettartamát 20 évben adja meg az irodalom, így okkal merül fel, hogy mennyit várat még magára a bibliai prófécia beteljesülése (a fordító megjegyzésével kiegészítve). Már persze feltéve, hogy a 2018-ban született veres tehén, valóban az a veres tehén...

EnglishVissza a magyar oldalra

A veres tehén valóban a végidők egy jele?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries