settings icon
share icon
Kérdés

Mire vonatkozik a hetven hét (70 hét) Dániel könyvében?

Válasz


A 70 hétről szóló prófécia egyike az Ószövetség legjelentősebb és legrészletesebb messiási próféciáinak. A Dániel 9-ben olvasunk róla. A fejezet azzal kezdődik, hogy Dániel Izraelért imádkozik, beismervén a nép bűnét és kérvén Isten irgalmát. Eközben Gábriel angyal megjelent neki, és egy látomást adott Izrael jövőjét illetően.

A 70 hét felosztása
A 24. versben Gábriel azt mondja: „Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra." Szinte minden bibliamagyarázó egyetért abban, hogy a 70 hét (mint szám) 70-szer egy-egy évnyi „hétre" (mint naptári hét) vonatkozik, azaz 490 évet ölet fel. Ezek a versek egy fajta „óraműként" szolgálnak, amelyből sejthetjük, hogy mikor jön vissza a Messiás, és milyen események követik megjelenését.

A prófécia szerint a 490 év három kisebb egységre oszlik: egy 49, egy 434 és egy 7 évből álló időszakra. A 7 évre vonatkozó, utolsó „hét" szintén két részre oszlik. A 25. versben ez áll: „Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét". „Hét hét" annyi, mint 49 év, „hatvankét hét" további 434 év. 49 év + 434 év tehát = 483 év.

A 70 hét célja
A prófécia szerint ezekkel az eseményekkel Istennek hatszoros célja van. A cél a 24. versben fogalmazódik meg: 1) véget érjen a hitszegés, 2) megszűnjön a vétek, 3) engesztelést nyerjen a bűn, 4) eljöjjön hozzánk az örökké tartó igazság, 5) beteljesüljön a prófétai látomás, és 6) felkenjék a szentek szentjét.

Figyeljük meg, hogy ezek a dolgok a bűn teljes eltörlését és az igazságosság meghonosodását jelentik. A 70 hétre vonatkozó prófécia összefoglalja, hogy mi fog történni, mielőtt Jézus felállítja ezeréves királyságát. Különös figyelmet érdemel a harmadik pont: „engesztelést nyer a bűn". Kereszthalála révén Jézus már engesztelést nyert a bűnre (Róma 3:25, Zsidók 2:17).

A 70 hét beteljesedése
Gábriel azt mondta, hogy a profetikus óra akkor kezd el ketyegni, amikor megszületik egy, a Jeruzsálem újjáépítését célzó rendelet. Ettől a rendelettől számítva a Messiás színre lépéséig 483 év fog eltelni. A történelemből tudjuk, hogy a Jeruzsálem újjáépítését elrendelő dekrétumot Artaxerxes perzsa király adta ki Kr.e. 445 körül (ld. Nehémiás 2:1-8).

Az első 49 év („hét hét") azt az időszakot öleli fel, amikor „nyomorúságos időkben" újjáépítik Jeruzsálemet, tereivel és falaival együtt. Az újjáépítés folyamatát Nehémiás könyve örökíti meg.

A 360 napos zsidó évet véve alapul, Kr.u. 445 után 483 évvel Kr.u. 30-at kapunk, amivel egybeesik Jézus dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe (Máté 21:1-9). A Dániel 9-ben található prófécia szerint a 483 év végén „megölik a felkentet" (26.v.). Ez Jézus keresztre feszítésével teljesedett be.

A Dániel 9:26 azt is előrevetíti, hogy a Messiást megölik, „[e]gy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt." Ez akkor teljesedett be, amikor Kr.u. 70-ben Jeruzsálemet elpusztították. Az „eljövendő fejedelem" az Antikrisztusra utal, aki, úgy tűnik, valamilyen módon kapcsolódni fog Rómához, mivel Jeruzsálemet rómaiak pusztították el.

A 70 hét utolsó hete
A 70 hét közül 69 már beteljesedett. Ez azt jelenti, hogy még egy hétnek kell beteljesednie. A legtöbb tudós úgy véli, jelenleg egy hatalmas szakadékban élünk, amely a 69. és 70. hét között húzódik. Mintha a profetikus óra leállt volna. Dániel utolsó hetét általában a nyomorúság idejére vonatkoztatjuk.

A prófécia leír néhány eseményt, amit az Antikrisztus, az „eljövendő fejedelem" fog véghez vinni. A 27. versben ez áll: „Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre". Viszont „a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak" a templomban. Jézus a Máté 24:15-ben figyelmeztet erre az eseményre. Miután az Antikrisztus megszegi az Izraellel kötött szövetséget, elkezdődik a „nagy nyomorúság" (Máté 24:21).

Dániel azt is előre jelzi, hogy az Antikrisztus ítélet alá esik. Csak addig fog uralkodni, amíg „rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés" (Dániel 9:27). Isten csak bizonyos fokig engedi szabadjára a gonoszt, és az Antikrisztus ítélete már tervét képezi.

Következtetés
A 70 hétre vonatkozó prófécia összetett és rendkívül részletes, és már sokat írtak róla. Persze számos értelmezése létezik, és amit itt bemutattunk, az a diszpenzacionalista, premillenista nézet. Egy dolog azonban biztos: Istennek van egy órarendje, és minden aszerint halad. Már a kezdetektől fogva ismeri a véget (Ézsaiás 46:10), és mindig készen kell állnunk Urunk dicsőséges visszatérésére (Jelenések 22:7).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mire vonatkozik a hetven hét (70 hét) Dániel könyvében?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries