settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan értsük azt, hogy a szeretet sokakban meg fog hidegülni? (Máté 24:12)?

Válasz


Jézus hűen jelentette meg, hogy a szeretet a végidőkben sokakban meg fog hidegülni, mikor a tanítványai következő kérdésére adott választ: “...micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?” (Máté 24:1). Az Olajfák hegyén elhangzó tanításában Jézus – az imént említett jelen túl – a második eljövetelét megelőző eseményekről, azaz a jelen világkorszak (éon) jellemzőiről is beszél. Konkrétan kiemeli, hogy lesznek hamis krisztusok (Máté 24:5), háborúk és háborúk hírei (Máté 24:6), viszálykodások, éhségek, döghalálok és földindulások mindenfelé (Máté 24:7).

Jézus az igaz hívők üldöztetéséről is világosan beszélt. A támadás – a világban élő emberek gyűlölete után – a magukat kereszténynek vallók soraiból jön majd, akik megbotránkozva, elárulják és megvetik egykori testvéreiket (Máté 24:9-10). “És mivelhogy a gonoszság megsokasodik” - mondta Jézus “a szeretet sokakban meghidegül” (Máté 24:12). Hogy az üldöztetéstől való halálfélelem-, vagy a tévelygésre vivő hamis tanítók befolyása miatt, nem tisztázott, az viszont biztos, hogy a képmutató keresztények vallásos buzgalma semmivé fog válni. Az egyház (minden emberi felekezet felett álló természetfeletti gyülekezet, Krisztus teste)-, valamint az Isten iránti szeretetük “meghidegül” majd. Az igazi keresztények egészen a legvégsőkig ki fognak tartani, még akkor is, ha hitük gyenge (hiszen akkor is Isten fog működni a gyengeségükön keresztül – a fordító megjegyzése). Övéké az igaz szeretet, ami a Szent Lélek gyümölcsének (figyelem: egyesszám!) egy része, a szeretet pedig mindent eltűr, és mindig célba ér (1.Korinthusbeliekhez 13:7). Az igaz szeretet nem hidegülhet meg, mert annak tüzét maga az Úr Jézus táplálja szívünkben, Aki minden viszontagság között képes minket megőrizni az üdvösségre (Júdás 1:24).

Azonban azokban, akikben az engedetlenség lelke-, és nem Isten Szent Lelke működik (Efézusbeliekhez 2:2), még az a szeretet is egyre hidegebbé és hidegebbé válik, amijük van. Isten Szent Lelke, Pál apostolon keresztül, bővebben is kifejti ezt a gondolatot, mikor a 2.Timótheus 3:1-4 igerészben az utolsó napok embereit jellemzi. Ezek az emberek a különféle gyönyörök szeretetét többre tartják az Istent szereteténél, élő Igéjének szereteténél, és megváltottjainak szereteténél. A saját maguk-, és a pénz szeretetét mindennél nagyobbra tartják és előbbre sorolják. Pál apostol úgy jellemzi őket, mint akiknek az Atya, a Krisztus és az Ő szentjei iránti szeretete nem több tettetésnél, aminek a szívük valóságához semmi köze sincs. Minden amit tesznek csupán vallásos önajnározásuk kifejezése, így minden és mindenki önző céljaik elérésének van alárendelve. Legfőbb késztetésük, hogy kivívják maguknak felszínes embertársaink elismerését, a vallást pedig puszta eszközként használják arra, hogy önmagukat dicsőítsék. Sosem Isten dicsőségét akarják öregbíteni, nem Krisztust akarják tisztelni, és nem is az embertársaik legjobb érdekeit tartják szem előtt.

Hogyan biztosíthatjuk tehát be magunkat, hogy a Krisztus iránt érzett szeretetünk sose hidegüljön meg? Mindenekelőtt jól tesszük, ha először is önvizsgálatot tartunk, és próbára tesszük magunkat, hogy valóban hitben járunk-e (2.Korinthusbeliekhez 13:5). Ha valóban Krisztuséi vagyunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy Isten Szent Lelke kiönti szívünkbe azt az Ő iránt való szeretet, mely sosem hidegül meg. Igen bölcsen tesszük, ha egyenesen az Élő Víz forrásától kérjük azt, amit mi magunkból sosem tudnánk kipréselni: “És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására” (Filippibeliekhez 1:9-11).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan értsük azt, hogy a szeretet sokakban meg fog hidegülni? (Máté 24:12)?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries