settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan küzdhetem le az idők végétől való félelmemet?

Válasz


Jézus azt mondta, hogy az utolsó idők néhány szörnyű eseményt hoznak magukkal. Ami azt illeti, „Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek" (Lukács 21:26). Ma némelyek még a gondolatába is beleremegnek annak, ami történni fog. De az Úr nem szeretné, hogy féljünk. „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot" (Lukács 12:32).

A legjobb módja annak, hogy leküzdjük a végidőktől való félelmünket az, ha lelkileg felkészülünk. Ahhoz, hogy örök életed legyen, mindenekelőtt személyes kapcsolatban kell állnod Jézus Krisztussal (János 3:16, Róma 10:9-10). Csak általa nyerhetsz megbocsátást a bűneidre és örökkévalóságot Istennel. Ha Isten az Atyád, és Jézus az Urad, akkor tényleg semmi miatt nem kell aggódnod (Filippi 4:7).

Másodszor, minden hívőnek elhívatásához méltóan kell élnie Krisztusban. Az Efezus 4:1-3 ezt tanítja: „éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével." Ha ismered Krisztust és engedelmeskedsz neki, az nagyban segíteni fog mindennemű félelem enyhítésében.

Harmadszor, Isten a hívőknek szabadulást ígér, és ez bátorító. Az 1Thesszalonika 4:13-18-ban ez áll:

„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel."

Ahelyett, hogy félnünk kellene a jövőtől, örömmel kellene elébe tekintenünk. „Azok, akik Krisztusban vannak, elragadtatnak, hogy mindenkor az Úrral legyenek".

Továbbá a Szentírás azt mondja, hogy nem kell félnünk az ítélet napjától. „Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben" (1János 4:17-18).

Azok, akik nem hisznek Krisztusban, nem részesülnek a békés jövő ígéretében. A hitetlenek joggal aggódnak, hiszen nem rendezték le, hogy hol fogják tölteni az örökkévalóságot. Ők nem az elragadtatásban vesznek részt, hanem a nyomorúságban, és nekik valóban van, mitől tartaniuk. A hívőknek nem kell félniük az idők végétől. Inkább az elhívatásukhoz méltó életvitelre törekedjenek, várják Jézus visszajövetelét, és nyugodjanak meg abban a tudatban, hogy az időnk Isten kezében van (Zsoltárok 31:15).

English



Vissza a magyar oldalra

Hogyan küzdhetem le az idők végétől való félelmemet?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries