settings icon
share icon
Kérdés

Melyek a midtribulacionista elragadtatást valló nézet (más néven midtribulacionizmus) gyengeségei és erősségei?

Válasz


Eszkatológiai szempontból fontos tudni, hogy szinte minden hívő egyetért három dologban: 1) a jövőben lesz egy még soha nem látott nyomorúság, 2) Jézus Krisztus visszajön, és 3) a hívők átmennek a halandóságból a halhatatlanságba – ezt hívják elragadtatásnak – (János 14:1-3, 1Korinthus 15:51-52, 1Thesszalonika 4:16-17). A kérdés az, hogy a nyomorúsághoz és a második eljövetelhez képest mikor kerül sor az elragadtatásra. Az elragadtatás idejét illetően három főbb elmélet létezik: pretribulacionizmus (az elragadtatásra még a nyomorúság kezdete előtt sor kerül), midtribulacionizmus (az elragadtatásra a nyomorúság közepén kerül sor), és posztribulacionizmus (az elragadtatásra a nyomorúság végén kerül sor). Ez a cikk konkrétan a midtribulacionista nézettel foglalkozik.

A midtribulacionizmus tanítása szerint az elragadtatásra a nyomorúság felénél kerül sor. Ekkor fog megszólalni a hetedik trombita (Jelenések 11:15), az Egyház találkozik Krisztussal a felhőkben, és ezt követi a hét pohárítélet a földön (Jelenések 15-16), amit a nagy nyomorúság idejének is szoktunk nevezni. Más szóval, az elragadtatás és Krisztus második eljövetele között (amikor is felállítja királyságát), három és fél év telik el. E nézet szerint az Egyház részese lesz a nyomorúság első felének, de a legrosszabb második felétől megszabadul. Nagyon hasonlít a midtribulacionizmushoz a „harag előtti" elragadtatás nézete, miszerint az Egyház „a harag nagy napja" (Jelenések 6:17) előtt fog elragadtatni.

A midtribulacionisták a nézetüket a 2Thesszalonika 2:1-3-ban található kronológiával támasztják alá. Ott az események így következnek: 1) hitehagyás, 2) az Antikrisztus megjelenése és 3) Krisztus napja. A midtribulacionista nézet szerint az Antikrisztus nem tűnik fel egyértelműen, míg meg nem látják a „pusztító utálatosságot" (Máté 24:15), amelyre a nyomorúság közepén kerül sor (Dániel 9:27). Továbbá a midtribulacionisták a Krisztus napját az elragadtatásként értelmezik, és eszerint az Egyház csak akkor fog elragadtatni, amikor az Antikrisztus megjelenik.

A midtribulacionizmus másik alaptétele, hogy az 1Korinthus 15:52-ben említett trombita ugyanaz, mint amelyről a Jelenések 11:15-ben olvasunk. A Jelenések 11-ben szereplő trombita az utolsó a hét trombita közül, ezért logikusnak tűnik, hogy ez megegyezik az 1Korinthus 15 „utolsó trombitaszó"-jával. Ha azonban figyelembe vesszük a trombiták célját, a logika megbukik. Az elragadtatáskor felzendülő trombitahang „Isten trombitajele" (1Thesszalonika 4:16), de a Jelenések 11-ben szereplő az ítélet előhírnöke. Az egyik trombita azt jelzi, hogy Isten magához hívja a választottakat, a másik azt, hogy a gonoszokra ítélet következik. Továbbá, a Jelenések hetedik trombitája sorrendben nem az „utolsó" trombita – a Máté 24:31 említ egy későbbi trombitát, amely Krisztus királyságának a megalakulásakor fog megszólalni.

Az 1Thesszalonika 5:9 szerint Isten nem a haragra rendelte az Egyházat, hanem hogy „elnyerjük az üdvösséget". Ez arra enged következtetni, hogy a hívőknek nem kell átvészelniük a nyomorúságot. A midtribulacionizmus azonban a harag alatt csak a nyomorúság második felét érti, azaz a pohárítéleteket. A szó jelentésének ilyennemű korlátozása azonban megalapozatlan. A szörnyű pecsét- és trombitaítéletek mint éhínség, megmérgezett folyók, elsötétült hold, vérontás, földrengések és kínzások minden bizonnyal szintén Isten haragjának tekinthetők.

A midtribulacionizmus a Jelenések 11-ben említett elragadtatás idejét a nagy nyomorúság kezdete elé helyezik. A Jelenések kronológiáját tekintve két probléma merül fel ezzel a datálással. Először is, a „nagy nyomorúság" elnevezés egyetlen egyszer fordul elő a Jelenések könyvében, mégpedig a 7:14-ben. Másodszor, a „harag nagy napja" egyetlen egyszer fordul elő, a Jelenések 6:17-ben. Mindkét utalásra túl hamar sor kerül a midtribulacionista elragadtatáshoz képest.

A midtribulacionista nézet utolsó gyengeségével a másik két nézet is rendelkezik: a Biblia nem állít fel egy félreérthetetlen sorrendet a jövő eseményeit illetően. A Szentírás egyik nézetről sem tanítja, hogy az jobb lenne, mint a másik, ezért vannak eltérő véleményeink az utolsó időkre és a próféciák összehangolására vonatkozóan.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyek a midtribulacionista elragadtatást valló nézet (más néven midtribulacionizmus) gyengeségei és erősségei?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries