settings icon
share icon
Kérdés

Részét képezheti-e egy földönkívüli álca az utolsó időknek?

Válasz


Tudjuk, hogy az utolsó időket övező, Bibliából ismert események hatalmas megtévesztést hoznak magukkal (Máté 24:24). Az utóbbi időben egyre jobban erősödik az az elképzelés, miszerint ennek a megtévesztésnek más bolygókról származó idegenek is részei lesznek. Bármennyire is furcsa, keresztyén szempontból ez az elmélet teljesen elfogadható. Habár a Biblia nem beszél arról, hogy földönkívüliek léteznek-e vagy sem – sem az 1Mózesben feljegyzett teremtéstörténet, sem más hely nem említi őket –, a Biblia beszél egy másik világból – a szellemi világból – érkező látogatókról.

A kezdetek óta találunk feljegyzéseket arról, hogy démonok (bukott angyalok) ellátogattak a földre. Éva és Sátán találkozásának példájából látjuk, hogy az ördögök érdeke, hogy megfigyeljék (és megváltoztassák) az emberiség alakulását. Azzal a céllal avatkoznak be, hogy elfordítsák az emberiséget Isten imádatától, és az emberek figyelmét Isten helyett magukra tereljék. Egy másik jelentős eseményről, amikor kapcsolatba léptek velünk az istenfiak megjelenése révén, az 1Mózes 6:4-ben olvasunk. Az 1Mózes feljegyzése szerint ezek a hatalmas lények szexuális kapcsolatot létesítettek nőkkel, és egy nefilim névre hallgató szuperfajt hoztak létre. Ez eddig úgy hangzik, mint egy sci fi regény, de benne van a Bibliában. Megdöbbentő hasonlóságokat találunk e között a feljegyzés és más ókori kultúrák feljegyzései között. Az ókori sumérok (akik az első írásrendszert megalkották) írásai például említést tesznek az „anunnakik" jelenlétére, akik olyan istenségek voltak, akik a mennyből jöttek, hogy a földön lakozzanak az emberekkel. Azt is érdekes megfigyelni, hogy a sumérok istenei gyakran jöttek hozzájuk kígyó formájában.

Ezek a feljegyzések, azoknak a csodálatos dolgoknak a fényében, amelyeket az ókorban az emberek létrehoztak, nem zárják ki azt az elképzelést, hogy a démonok – egy másik világ lényeinek képében – lejöttek a földre, bámulatos bölcsességet és tudást hoztak az embereknek, és összeházasodtak leányaikkal, hogy eltérítsék az embereket Istentől. Éva esetéből a kígyóval már láttuk, hogy a démonok egy felsőbbrendű tudás csáberejét használják, hogy tőrbe csalják az embereket, és az emberek erre nagyon fogékonyak is.

Elképzelhető-e, hogy az utolsó idők egy hasonló földönkívüli megtévesztést is magukban rejtenek? A Biblia nem foglalkozik közvetlenül ezzel a kérdéssel, de minden bizonnyal elképzelhető, több okból. Először is, a Biblia azt mondja, hogy a világ az Antikrisztus uralma alatt egyesülni fog. Ahhoz, hogy a világ vallásai egyezségre juthassanak, jogos az elképzelés, miszerint az „egyesítő" egy teljesen másik háttérből – egy földönkívüli háttérből – származik. Nehéz elképzelni, hogy egy adott vallás minden más vallás fejévé váljon, hacsak nem egy új, földöntúli ismeret állna az új „vallás" vonzereje és hatalma mögött. Ez összhangban áll múltbeli megtévesztésekkel, és nagyon hatékonyan félre tudna vezetni óriási tömegeket.

Másodszor, ez a megtévesztés választ adhatna a föld eredetének kérdésére. Az a tudományos elmélet, miszerint az élet a földön spontán alakult ki, még mindig nem ad kellő magyarázatot az élet eredetére. Vannak bizonyítékok egy „nagy bumm"-ra, de azt még mindig nem tudjuk, mi okozta ezt a robbanást. Ha idegenek érkeznének, és egy földönkívüli magyarázatot szolgáltatnának a földi életre, a világvallások eredetére, sőt még a bolygónk eredetére is, az nagyon meggyőző lenne.

Ezzel együtt félelemre nincs okunk. Az Úr azt mondta, hogy nem hagy el és nem fordul el tőlünk, és megóv minket (1Királyok 8:57, Máté 10:31, Ézsaiás 41:10). Az angyalok / démonok nem mindenhatóak és nem is mindenütt jelenvalóak. Jézus azt mondta, hogy megjelenése az utolsó időkben olyan lesz, mint a villámlás: mindenki számára könnyen látható. Azt mondta, hogy vigyázzunk, amikor bármilyen lény azt állítja, hogy „Én vagyok a Krisztus", vagy bármilyen csoport azt, hogy „Íme, itt a Krisztus, vagy amott" (Máté 24:23-24). Azt mondta, hogy keselyűk fognak gyülekezni a holttestek felett, azaz, ha látunk egy csoportot, amely egy olyasvalaki köré gyűl össze, aki magát krisztusnak vallja, az az ember a halál és egy hamis próféta.

Óvakodjunk az olyan embertől vagy lénytől, aki nem biblikusan és nem az Úr Jézusnak engedelmeskedve tesz jeleket és csodákat; mindenkitől, aki képes egyesíteni a világ vallásait vagy kormányait (Jelenések 13:5-8), minden lénytől, aki természetellenes nemi kapcsolatokat propagál (1Mózes 6:4, Júdás 1:6-7), és persze mindenkitől, aki tagadja, hogy Jézus Isten (2János 1:7). Továbbá bárki, aki egy „helyettes" Jézust hirdet, aki úgy állítja be Jézust, mint egy istent, de nem úgy, mint az egy Istent; aki azt állítja, hogy Ő pusztán egy jó tanító volt, egyszerűen egy ember, vagy éppen egy übermensch vagy földönkívüli lény, az csaló.

Végül, ha a földönkívülieknek álcázott démonok részét képezik az utolsó időknek, ne feledjük, hogy ők is csak teremtett lények, akik a szuverén Istennek vannak alávetve, és végső soron neki felelnek. Akár földönkívüli formában, akár nem, a Jelenésekben leírt démonok ijesztőek (Jelenések 9:1-12), de ne azoktól féljünk, akik a testet ölhetik meg, hanem attól, aki „a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában" (Máté 10:28). Bármi is történjen velünk a földön, bízzunk abban, hogy az Úr a Megváltója, Szabadítója és Oltalmazója minden léleknek, amely bizalmát belé vetette (Zsoltárok 9:10, 22:5).

EnglishVissza a magyar oldalra

Részét képezheti-e egy földönkívüli álca az utolsó időknek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries