settings icon
share icon
Kérdés

Mely a Jelenések könyvének hét pohara?

Válasz


Az ítélet-, vagy más néven a harag hét poharának kitöltése a nagy nyomorúság időszakának végső ítéletsorozata. Ennek keretében soha nem látott súlyosságú ítéletek érik majd utol a világot. A hét pohár kiöntésének következtében beköszöntő események részletes leírását a Jelenések könyvének 16:1-21 igerészében találjuk, ahol azok konkrétan “az Isten haragjának hét” poharaként kerülnek említésre (Jelenések 16:1). Az Antikrisztus uralkodása alatt az emberiség gonoszsága eléri csúcspontját – éppen ezért árad ki rá Isten bűn feletti haragja. A hét haragpohár ítéletét a hét trombita hangja által hirdetett “szentenczia” előzi meg.

Az első pohár. Az első angyal kitölti az első pohár tartalmát a földre, melynek következtében “...gonosz és ártalmas fekély” sújtja azokat az embereket, “a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét” (Jelenések 16:2). Ez a nyavalya tehát azokat célozza meg, akik átadták szívüket az Antikrisztusnak. A nagy nyomorúság ideje alatt hitre térő szenteket (Isten megváltottjai) nem éri ez a csapás.

A második pohár. A második pohár a tengerbe öntetik, mire az “...olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a tengerben” (Jelenések 16:3). A második trombita hangzásakor a tengeri élet harmada már elpusztult (Jelenések 8:9), most pedig a fennmaradó része is elenyészik. Az óceánok ezzel teljesen halottá válnak.

A harmadik pohár. Mikor az Isten haragjának harmadik pohara is sorra kerül, a folyóvizek és a vizek forrásai is vérré válnak (Jelenések 16:4-5). Ekkor “...a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted; Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra” (Jelenések 16:5-6). Erre a szózatra pedig ez a felelet megy ki a mennyei a oltártól: “...Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid” (Jelenések 16:7).

A negyedik pohár. A negyedik angyal a Napra tölti ki poharát “...és adaték annak, hogy az embereket tikkaszsza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel...” (Jelenések 16:8-9a). Ám ahelyett, hogy megtérnének bűneikből, a Föld gonosz lakói “...az Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak” (Jelenések 16:9b).

Az ötödik pohár. A hét közül a sorban ötödik pohár kitöltése után a fenevad (értsd Antikrisztus) királysága sötétségbe borul. A gonosz emberiség kínjai és szenvedései olyannyira megsokasodnak, hogy az emberek már a nyelvüket rágják kínjukban (Jelenések 16:10-11). Az Antikrisztus követői azonban “meg nem térének az ő cselekedeteikből” (Jelenések 16:11).

A hatodik pohár. A hatodik angyal az Eufrátesz folyóra tölti ki poharát, mire a folyó teljesen kiszárad. Ezzel út nyílik a napkelet felől jövő királyok előtt, melyen ők sietve sietnek majd önnön vesztükbe (Jelenések 16:12). János apostol eztán három tisztátlan lelket lát látomásában Sátán- (a sárkány), az Antikrisztus-, és a hamis próféta szájából kijönni (Jelenések 16:13). Ez a három démon, vagyis ördögi lélek pedig nagy jeleket tesz, melyekkel sikerül nekik az egész világ királyait egybegyűjteniük “...a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára” (Jelenések 16:14). Ilyen démoni befolyás alatt gyűlnek össze a királyok arra “...a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek” (Jelenések 16:16).

A hetedik pohár. A hetedik angyal a “levegőégre” tölti ki poharát. Ekkor egy nagy szózat hallatszik “a mennyei templomból a királyiszéktől”, amely azt mondja: “Meglett”, vagyis elvégeztetett (Jelenések 16:17). A hetedik pohár kitöltésének eredményeként zendülések, mennydörgések, és villámlások lesznek, melyeket egy olyan nagy földrengés követ, “...a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy” (Jelenések 16:18). Jeruzsálem három részre szakad és a világ városai összedőlnek (Jelenések 16:19). Minden sziget elsüllyed, a hegyeket pedig víz borítja el (Jelenések 16:20). Majd nagyjából félmázsás súlyú jégdarabok hullanak “az égből az emberekre” (Jelenések 16:21). Az ítéletért pedig “...káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy” (Jelenések 16:21).

A hét haragpohár ítéletének egyik angyala eztán megmutatja Jánosnak a nagy Babilon végső sorsát (Jelenések 17. fejezete), mikor Isten bosszút áll azon, hiszen ”...abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön” (Jelenések 18:24). Míg a világ Babilon bukását gyászolja (Jelenések 18. fejezete), addig a mennyben nagy öröm van (Jelenések 19. fejezete). Eztán Jézus Krisztus a menny teljes dicsőségével tér vissza, hogy legyőzze az Antikrisztus seregeit a Megiddo hegyénél (az Armageddon szó jelentése), és hogy felállítsa ezeréves földi királyságát (Jelenések 19:11-21 és Jelenések 20:1-6).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mely a Jelenések könyvének hét pohara?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries