settings icon
share icon

Въпроси относно християнския живот

Какво представлява християнинът?

Трябва ли християните да спазват старозаветния закон?

Как да разбера каква е Божията воля за живота ми?

Как мога да преодолея греха в живота си на християнин?

Какво се казва в Библията за даването на десятък от християните?

Как мога да евангелизирам моите приятели и семейство, без да ги дразня или притискам?

Християнски пост – какво казва Библията?

Как мога да простя на онези, които са ми съгрешили?

Какво представлява духовното израстване?

Какво казва Библията за духовна война?

Как мога да разпознавам гласа на Бога?

Какво представлява плътският християнин?

Кой съм в Христос?

Какво казва Библията за легализма?

Как може християнинът да се справи с чувството на вина относно миналите си грехове, независимо дали са извършени преди или след спасението?

Кога, защо и как ни наказва Господ Бог, когато съгрешаваме?

Какво е пълното Божие въоръжение?

Ако съм спасен и всичките ми грехове са простени, защо да не продължавам да греша?

Защо трябва да изповядваме греховете си, ако вече са били простени (1 Йоан 1:9)?

Какво представлява християнската духовност?

Какво представлява християнската медитация?

Как мога да преживея радост в моя християнски живот?

Защо всички християни са лицемери?

Какво означава истински да следваш Христос?

Извършил съм греха _____. Ще ми прости ли Бог?

Как мога да зная кога Бог ми казва да направя нещо?

Как да живея живота си за Бог?

Обещал ли е Бог да не ни дава повече отколкото можем да се справим?

Как мога да победя изкушението?

Грешно ли е да бъдеш християнин тайно, за да запазиш живота си?

Възможно ли е цялостно освещаване/безгрешно съвършенство в този живот?

Винаги ли страданието за Христос ще бъде част от това да бъдеш последовател на Христос?

Как мога да контролирам мислите си?

Защо Бог допуска да преминаваме през изпитания и скърби?

Какво представлява истинското поклонение?

Как мога да се науча да вярвам в Бог?

Как мога да узная как правилно да се покланям на Бог?

Какво има предвид Исус, когато обещава изобилен живот?

Защо е важно да прекарваме време насаме с Бог?

Какво представлява помазването? Какво означава да бъдеш помазан?

Как християните трябва да отстояват своята вяра в такъв антихристиянски свят?

Имат ли християните властта да смъмрят дявола?

Как мога да стана по-Христоподобен?

Как мога да имам по-близко взаимоотношение с Бог?

Трябва ли да изповядваме греховете си пред тези, срещу които сме съгрешили?

Как мога да бъда ефективен свидетел за Христос в един загубен свят?

Духовните крепости – какво е библейското виждане?

В какво се състои труднстта да бъдеш християнин?

Какво е християнското ученичество?

Какво представлява християнското лидерство?

Какви са библейските принципи за вземане на категорични решения?

Какъв трябва да бъде християнският живот?

Как мога да остана фокусиран върху Христос?

Библията ли ни инструктира да прощаваме и забравяме?

Какво казва Библията за прощаването на себе си?

Как могат вярващите да бъдат в света, но не и от него?

Какво означава да си в Христос?

Какво означава, че не трябва да обичаме света?

Как имам страст за Исус?

Аз съм нов християнин. Каква е следващата стъпка?

Как мога да повиша вярата си?

Какво казва Библията за преодоляването на похотта?

Как да разбера кои от Божиите обещания са за мен?

Как мога да получавам защита от Бог?

Bulgarian-Как мога да възстановя душата си?

Защо трябва да искам да служа на Бог?

Грешим ли ежедневно? Възможен ли е ден, без да грешим?

Имат ли християните две природи?

Какво е имал предвид Исус, когато е казал:„ Вземете кръста си и Ме следвайте “(Матей 16:24; Марк 8:34; Лука 9:23)?

Как да се покорим на Бог?

Какво означава да пребъдваш в Христос?

Какво има предвид Библията под „умиране за себе си“?

Какво означава връщане назад?

Как християнинът трябва да реагира когато бъде преследван?

Какво е библейско настойничество?

Какво означава да прославяме Бог?

Как можем да изпитаме истинската свобода в Христос?

Какъв е законът на Христос?

Как Исус да бъде Господ на живота ми?

Какво означава да запазиш сърцето си?

Какво означава да бъдеш жива жертва?

Какво означава да обичаш Господ с цялото си сърце, душа, ум и сила?

Защо е важно да правим ученици?

Какво означава да си човек на Бога?

Как мога да имам Христов ум?

Какво означава това, че християнинът е ново творение (2 Коринтяни 5:17)?

Какво означава първо да се търси Божието царство?

Как да споделям християнското си свидетелство?

Християните грешници ли са, светци ли са или и двете?

Кои са духовните дисциплини?

Какво означава да бъдеш “ препъни камък” за някой друг?

Какво означава да си божия жена?

Тъй като Бог задържа прошка, можем ли и ние?

Защо трябва да говоря за вярата си на работното място?

Как мога да стана по -весел дарител?

Как мога да имам чиста съвест?

Библията учи ли ни да имаме детска вяра?

Каква е разликата между християнин и ученик?

Кои неща на този свят имат истинска вечна стойност?

Как мога да се науча да вярвам, че Бог контролира?

Какъв е ключът към истинския живот с Бог?

Как мога да разбера какъв е Божият план?

Как мога да разбера какво е Божието време?

Как мога да преодолея закоравелия грях?

Защо обичането на другите често е толкова трудно?

По какви начини при ставането на християнин се превръщаме в изцяло нов мъж/жена?

Какво е тихо време?

Как мога да знам със сигурност, че гневът ми е справедливо негодувание?

Кои са ключовете към устояване на изкушението?

Какво означава да бъдеш освещен?

Как мога да увелича духовната си проницателност?

Какво да правя, когато съм под духовна атака?

Какво е духовнотпо пътуване?

Трябва ли да сме наясно с духовната битка, която се води около нас?

Какво е духовна зрялост? Как мога да стана по- зрял духовно?

Какво казва Библията за непростителността?

Защо чакането на Бог е толкова трудно?

Какво означава да се покланяме на Господ в дух и истина?Върнете се обратно на основната българска страница

Въпроси относно християнския живот
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries