settings icon
share icon
Въпрос

Имат ли християните две природи?

Отговор


Първият проблем, който възниква с този въпрос, е проблемът със семантиката. Например, много предпочитат „ греха“, други предпочитат „природата на греха“, а трети предпочитат неопределената „плът“. Независимо от конкретните имена, използвани за воюващите страни, това, което е от значение е, че непрекъсната битка бушува в християните.

Вторият проблем е действителната дефиниция на „природа“. Начинът, по който се определя тази значима дума, определя как човек вижда разграничението между „стария” и „новия човек” и съответните му резултати в живота на християнина. Един от начините да разгледаме „природата“ е да я разберем като „способност“ в рамките на вярващия. По този начин “стар” се тълкува като предишния начин на живот, този на невярващия. В този смисъл християнинът има две конкурентни способности в себе си - старата способност да греши и новата способност да се противопоставя на греха. Невярващият няма такова състезание вътре в него; той няма способността за благочестие, защото има само греховната природа. Това не означава, че той не може да прави „добри дела“, но мотивацията му за тези дела винаги е опетнена от греховността му. Освен това той не може да устои на греха, защото няма способността да не греши.

Вярващият, от друга страна, има способността за благочестие, защото Божият Дух живее в него или нея. Той все още има способността и да греши, но сега има способността да се противопоставя на греха и, което е по-важно, желанието да се съпротивлява и да живее благочестиво. Когато Христос беше разпнат, “старият човек“ беше разпнат с Него, в резултат на което християнинът вече не е роб на греха (Римляни 6: 6). Ние „се освободихме от греха и станахме роби на правдата“ (Римляни 6:18).

В момента на обръщането християнинът получава нова природа. Това е моментално. Освещението, от друга страна, е процесът, чрез който Бог развива нашата нова природа, като ни дава възможност да израстваме в повече святост с времето. Това е непрекъснат процес с много победи и поражения, тъй като новата природа се бие със „шатрата“, в която живее - старата природа, плътта.

В Римляни 7 Павел обяснява битката, която непрекъснато бушува дори при най-зрелите духовно хора. Той се оплаква, че прави това, което не иска, и всъщност прави злото, което мрази. Той казва, че това е резултат от „греха, който живее в мен“ (Римляни 7:20). Той се наслаждава на Божия закон според своето „вътрешно същество“, но вижда друг закон, който действа в „частите на тялото му, воювайки срещу закона на ума му и го превръща в пленник на закона на греха, който работи в него “(ст. 23). Ето класическия пример за двете неща, независимо от термините, които те могат да носят. Въпросът е, че битката е истинска и тя е такава, каквато християните ще водят през целия си живот.

Ето защо вярващите се насърчават да пренебрегват делата на тялото (Римляни 8:13), да убиват онова, което прави християните да грешат (Колосяни 3: 5), както и да оставят настрана други грехове като гняв, гняв , злоба и др. (Колосяни 3: 8). Всичко това показва, че християнинът има две природи - стара и нова, но новата природа се нуждае от непрекъснато обновяване (Колосяни 3:10). Това обновяване, разбира се, е процес за цял живот. Въпреки че битката срещу греха е постоянна, ние вече не сме под контрола на греха (Римляни 6: 6). Вярващият наистина е „ново творение“ в Христос (2 Коринтяни 5:17) и Христос е този, който в крайна сметка ще „спаси [нас] от това тяло на смъртта [.] Благодаря на Бог - чрез Исус Христос, нашия Господ! ” (Римляни 7: 24–25).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Имат ли християните две природи?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries