settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да увелича духовната си проницателност?

Отговор


проницателността се дефинира като „качеството да можеш да схванеш и проумееш това, което е неясно; акт на възприемане на нещо; сила да виждаш това, което не е очевидно за обикновения ум.” Определението също така подчертава „способността да се види истината“. Духовнота проницателност е способността да се прави разлика между истина и грешка. Основата е мъдростта.

Аргументи и дебати заобикалят духовната истина, защото е неясна. Исус, говорейки на учениците Си за фарисеите, казва: „Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено. “ (Матей 13:11). Сатана е „ослепил умовете на невярващите“ (2 Коринтяни 4:4), така че Бог трябва да хвърли светлина върху човешкия ум, за да ни даде възможност да разберем истината. Невъзможно е да се постигне мъдрост без Бог. Той дава проницателност или я отнема (Йов 12:19-21).

Някои погрешно определят духовнaта проницателност като дадено от Бога осъзнаване на духовното присъствие на злото или доброто – способността да се разбере дали има демон в стаята. Въпреки че някои хора може да притежават тази способност, това не е библейското значение на проницателността. Духовното разпознаване в крайна сметка е свързано с мъдростта и способността да се различава истината от заблудата.

Мъдростта е персонифицирана в Притчи 1 и е описана като човек, когото можем да „опознаваме“ (ст. 20-33). Библията казва, че Исус Христос е „мъдрост от Бога“ (1 Коринтяни 1:30). Следователно, мъдростта или духовното разпознаване е нещо, което идва от познаването на Исус Христос. Начинът на придобиване на мъдрост в света е различен от Божия. Учените от света придобиват знания и прилагат разума към знанието, за да решават проблеми, да строят сгради и да създават философии. Но Бог не прави достъпно познанието за Себе Си чрез тези средства. Първо Коринтяни 1:18-31 казва, че „мъдростта на мъдрите“ е пренебрегвана от Бог, който предоставя мъдрост на „глупавите“ и „слабите“ чрез връзка с Исус Христос. По този начин „никое човешко същество не може да се похвали в Неговото присъствие“ (стих 29). Научаваме се да бъдем духовно проницателни, като Го познаваме.

Не е грешно да притежаваш знания или да имаш образование и не е грешно да използваш разум и логика за решаване на проблеми. Но духовното разпознаване не може да бъде постигнато по този начин. То трябва да бъде дадено чрез откровението на Исус Христос на вярващия и след това да се развие чрез обучение в праведност (Евреи 5:14) и молитва (Филипяни 1:9). Евреи 5:11-14 показва как се развива духовната проницателност. Писателят говори за онези, които са изпаднали от практиката да разпознават духовно. Авторът на Послание към Евреи им казва, че всеки, който живее с „мляко” (вместо „твърдата храна”, желана от зрелите), не е опитен в словото на правдата; обаче зрелият християнин е бил „обучен чрез постоянна практика да различава доброто от злото“. Ключовете, според този пасаж, са придобиването на умения в Божието Слово (чрез което определяме праведността) и „постоянната практика“ (чрез която придобиваме опит).

И така, как човек увеличава духовната проницателност? Първо, признавайки, че Бог е единственият, който може да увеличи мъдростта, молете се за това (Яков 1:5; Филипяни 1:9). След това, знаейки, че мъдростта за разграничаване на доброто от злото идва чрез обучение и практика, отворете Библията, за да научите истината и чрез медитация върху Словото, затвърдете истината.

Когато банка наема служител, той се обучава да разпознава фалшиви банкноти. Човек би си помислил, че най-добрият начин за разпознаване на фалшификат е да се изучават различни фалшификати. Проблемът е, че всеки ден се създават нови фалшификати. Най-добрият начин да разпознаете фалшива банкнота е да имате дълбоки познания за истинското нещо. След като са проучили автентичните банкноти, банковите касиери не се заблуждават, когато се появи фалшификат. Познаването на истината им помага да идентифицират лъжите.

Това , което християните трябва да правят, за да развият духовна проницателност е следното. Трябва да познаваме автентичното толкова добре, че когато се появи фалшивото, да можем да го разпознаем. Като познаваме и се подчиняваме на Божието Слово, ние ще бъдем „ а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. “ (Евреи 5:14). Ще познаем Божия характер и воля. Това е сърцето на духовното разпознаване – да можеш да различиш гласа на света от гласа на Бог, да имаш чувството, че „това е правилно“ или „това е погрешно“. Духовното разпознаване отблъсква изкушението и ни позволява да „мразим това, което е зло; придържайте се към доброто” (Римляни 12:9).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да увелича духовната си проницателност?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries