settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да разбера какъв е Божият план?

Отговор


Повечето християни наистина искат да разберат Божия план за живота си. И все пак има много въпроси: как да открия Божия план? Как мога да съм сигурен? За щастие, Библията предоставя много важни принципи относно Божията воля. Бог не се опитва да скрие волята Си за нашия живот; Той иска Неговите деца да знаят волята Му и да я следват.

Първо, Библията е изпълнена с ясни изявления относно Божия план, които се отнасят за всички вярващи. Например, 1 Солунци 5: 16-18 учи: „ Винаги се радвайте. Непрестанно се молете .За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.” Тези три дейности - да бъдеш радостен, да се молиш и да благодариш - са Божията воля за всички вярващи, независимо от други обстоятелства.

Можем да разберем Божията воля чрез Неговото Слово. Божието Слово е съвършено и ние можем да открием Божия план за нашия живот чрез изучаването му. Вторo Тимотей 3: 16-17 казва: „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.”

Второ, можем да разберем по -добре Божия план за нашия живот, като Го следваме отблизо. Римляни 12: 1-2 обещава: „И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век[a], но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. ” Когато посветим живота си на Бог и се отвърнем от принципите на този свят, ние подготвяме сърцата си да чуват Бог (също вижте 1 Петър 4: 2).

Първо Солунци 4: 3-7 потвърждава необходимостта от „жива жертва“ и дава повече подробности за Божия план: „Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от

блудство; да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест, не в страстна похот, както езичниците, които не познават Бога; и никой да не престъпва и да подмамва брат си в това нещо; защото за всичко това Бог въздава заслуженото, както и отнапред ви предупредихме и уверихме. Защото Бог не ни е призовал за нечистота, а за святост. ”

Трето, можем да открием Божия план чрез молитва. В Колосяни 4:12 се отбелязва, че вярващ на име Епафрас „Поздравява ви Епафрас, служителят на Исус Христос, който е от вас и който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля. “. Вярващите от Колос трябваше да знаят и да изпълняват Божията воля и затова Епафрас се моли за тях. Можем да израстваме в разбирането си за Божията воля чрез молитва. Можем също да се молим Бог да разкрие Своя план на другите.

Четвърто, Бог понякога разкрива или потвърждава Своите планове за нас чрез други средства, включително лични обстоятелства, взаимоотношения или дори мечти. Тези области обаче често са по -субективни и ние трябва внимателно да оценим тези знаци според това, което Бог ясно е казал в Писанието.

Можем да бъдем сигурни в обещанието на Бог: „Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Измивайте ръцете си, вие, грешни, и очиствайте сърцата си, вие, колебливи. “ (Яков 4: 8). Докато се молим, изучаваме Писанието и се стремим да живеем свято пред Господ, Той ще разкрие Своя план за нас в Своето съвършено време и по начин, който можем да разберем.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да разбера какъв е Божият план?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries