settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да разпознавам гласа на Бога?

Отговор


Този въпрос е бил задаван от безбройни хора през вековете. Самуил чу гласа на Бог, но не го разпозна, докато не беше обучен от Илия (1 Царе 3:1-10). Гедеон имаше физическо откровение от Бог и той все още се съмняваше в това, което беше чул, до момента, когато поиска знак, не веднъж, а три пъти (Съдии глава 6, особено 17-22, 36-40)! Когато ние чуваме Божий глас, как можем да знаем, че Той е Онзи, който говори? Най-напред, ние имаме нещо, което Гедеон и Самуил нямаха. Ние имаме завършената Библия, вдъхновеното слово на Бог, която да четем, изучаваме и върху която да размишляваме. „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.” (2 Тимотей 3:16-17) Имате ли въпрос за определено нещо или решение във вашия живот? Вижте какво казва Библията за него. Бог никога няма да ви води или направлява в противоположно нещо на това, което Той учи или е обещал в Словото Си (Тит 1:2).

На второ място, за да чуем Божия глас, ние трябва да го разпознаем. Исус казва, „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.” (Йоан 10:27) Аз мога лично да обясня този стих с животните, които са едър рогат добитък. Моят тъст притежава малко ранчо. Винаги, когато ние отидем там на гости, аз мога да разчитам, че поне веднъж на ден мога да шофирам с него да провери стадото. Моят тъст може да слезе от камиона, да извика няколко дружелюбни думи и скоро пикапа се обгражда от крави, които с нетърпение очакват хапка сено. Но ако аз направя нещо, дори само да отворя вратата от моята страна на камиона, добитъкът се пръсва от единия край на пасището до другия. И така къде е разликата? Добитъкът е с моя тъст най-малко веднъж, а понякога и два или три пъти на ден. Поради тяхната всекидневна среща с този, който ги храни и се грижи за тях, кравите са спокойни с него и могат веднага да разпознаят непознат сред тях. Ако ние искаме да познаваме гласа на Бог, ние трябва да прекарваме време с Него всекидневно.

Непременно прекарвайте качествено време ежедневно в молитва, изучаване на Библията и тихо размишление над Неговото Слово. Колкото повече време прекарвате насаме с Бог и Неговото Слово, толкова по-лесно ще ви бъде да разпознавате Неговия глас и Неговото водачество във вашия живот. Служителите в банка са обучени да разпознават фалшификациите като изучават истинските пари толкова внимателно, че за тях става лесно да забележат някоя измама. Ние трябва да бъдем толкова запознати със Словото на Бог, което Той е изговорил, че когато Бог наистина ни говори или води, да ни е ясно, че това е Бог. Бог ни говори, за да можем да разберем истината. Макар че Бог може и говори доловимо и гласно на хората, Той главно говори чрез Словото Си; но понякога също и чрез Святия Дух към нашата съвест, чрез обстоятелства и чрез други хора. Прилагайки онова, което чуваме, към истината в Писанието, ние можем да се научим да разпознаваме Неговия глас.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да разпознавам гласа на Бога?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries