settings icon
share icon
Въпрос

Грешно ли е да бъдеш християнин тайно, за да запазиш живота си?

Отговор


Грешно ли е да живеем живот като тайни християни от страх от репресии или дори смърт? Трябва ли да пазим вярата си в тайна, за да съхраним живота си? Това е въпрос, който е само хипотетичен за християните в много части на света като най-лошото преследване, което могат да получат, е да бъдат подложени на подигравки и/или обиди. Обаче, за християните в някои части на света този въпрос е много реален и практичен – техният живот е буквално в риск. Едно нещо е да не си достатъчно смел, колкото би искал, за да защитиш живота си и/или живота на твоето семейство. Друго нещо е изцяло да направиш собствения си живот по-висок приоритет от служенето, уважаването, почитанетои подчиняването на Христос. Така, с казаното дотук, грешно ли е да пазиш вярата си в Христос в тайна?

Самият Исус ни дава отговора: „И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата. Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож“ (Матей 10:32-34). Христос ни е изяснил, че „Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази“ (Йоан 15:18-19). Затова, въпреки че е разбираемо някой да пази вярата си в Христос в тайна, за да спаси живота си, тайната вяра просто не е избор.

В горния пасаж думата „свят“ идва от гръцката космос. Тя се отнася до злата, паднала световна система на безбожните, неморални хора, чиито сърца и умове са контролирани от Сатана (Йоан 14:30; 1 Йоаново 5:19; Ефесяни 2:1-3). Сатана мрази Бог. Той още мрази онези, които следват Христос. Християните са прицелната точка на яростта на Сатана. Неговата цел е да ги „погълне“ (1 Петрово 5:8; Ефесяни 6:11). Не трябва да бъдем изненадани, че световните управници мразят вярващите, просто защото ние „не сме от света“. Причината, поради която християните ежедневно са преследвани и убивани заради изповядването на Христос, е че нашият благочестив живот служи да осъди покварените дела на този свят (Притчи 29:27). Така е било от началото на времето с първото някога записано убийство, когато Каин убил Авел (Битие 4:1-8). Защо Каин е направил това? „Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви“ (1 Йоаново 3:12). Съответно светът днес приветства онези, които практикуват злото (Римляни 1:32), и осъжда тези, които живеят праведно.

Друго послание, което Исус донесъл на света: „Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име“ (Матей 24:9). Исус ни е обещал това: в последните времена християните ще страдат от сурово преследване от този безбожен свят. Ние ще бъдем осквернени, обиждани и прокълнати. Фразата „ще предадат“ идва от гръцката дума, означаваща „предавам“ както е в значението да бъдеш арестувам от полицията или военните (Матей 4:12). Мнозина ще бъдат убити. Ще бъдем „мразени от всички народи“ заради неговото име. В паралелния пасаж на Марк Исус заявява: „А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях“ (Марк 13:9). Като свидетелстваме днес из целия свят, да бъдем идентифицирани с името на Христос ще ни струва нашите свободи, нашите права, нашето уважение и понякога живота ни.

Християните имат мандат от Христос да „идат, прочее, научат всичките народи, и да ги кръщават в името на Отца и Сина и Святия Дух“ (Матей 28:19). Павел повтаря заповедта на Христос с този въпрос: „Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: „Колко са прекрасни краката на тези, които благовестват доброто!““ (Римляни 10:14-15). За да бъде провъзгласено благовестието, дори в най-тъмните кътчета на земята, някой трябва да извърши провъзгласяването. Нашата цел на земята е да бъдем светлината на света и солта на земята като разказваме на другите за спасяващата живота новина за Исус Христос. Да, понякога рискуваме преследване като правим това и понякога рискуваме собствения си живот. Но ние знаем, че това е Божията воля да споделяме Неговата истина с другите, и също знаем, че Той е достатъчно силен да ни защити докато мисията ни на земята завърши.

Да живееш за Христос в този свят може да бъде трудно, дори жестоко. Този свят не е нашият дом. Светът е бойно поле. Изпитанията на живота са инструментите, които Бог използва, за да ни изгражда и да ни направи повече като Исус. Точно в тези тъмни времена ние гледаме към Христос и оставяме Неговата сила да работи в нас. Точно преди възнесението Си на небето Исус ни е дал последната Си заповед да разпространяваме благовестието на света. Той също ни е дал Своето последно обещание. „Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века“ (Матей 28:20). А това е всичко, което има значение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Грешно ли е да бъдеш християнин тайно, за да запазиш живота си?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries