settings icon
share icon
Въпрос

Какви са библейските принципи за вземане на категорични решения?

Отговор


Вземането на твърдо решение започва с разпознаване на волята на Бог. Бог се радва да разкрие волята Си на онези, които желаят да следват Неговите заповеди (Псалм 33:18; 35:27; 147: 11). Нашето отношение към вземането на решения трябва да бъде като отношението на самия Исус, който потвърди: „Не Моята воля, но Твоята да бъде“ (Лука 22:42; Матей 6:10).

Бог ни разкрива Своята воля предимно по два начина. Първо, чрез Неговия Дух: „А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща. “(Йоан 16:13; вж. също 1 Йоан 2:20, 27). И, второ, Бог разкрива Своята воля чрез Своето Слово: „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми. “ (Псалм 119: 105; вж. Също Псалм 19: 7-9; 2 Петър 1:19).

Процесът на вземане на решение включва вземане на преценка за отношение или действие. Решенията са акт на волята и те винаги се влияят от ума, емоциите или и двете. Решенията, които вземаме, всъщност отразяват желанията на нашето сърце (Псалм 119: 30). Следователно, ключов въпрос, преди да вземете решение, е „избирам ли да угаждам на себе си, или решавам да угаждам на Господ?“ Исус Навин определи стандарта: „Но ако ви се види тежко да служите на Господа, изберете днес на кого искате да служите – на боговете ли, на които служеха бащите ви отвъд реката, или на боговете на аморейците, в чиято земя живеете; но аз и моят дом ще служим на ГОСПОДА. “ (Исус Навин 24:15; срв. Римляни 12 : 2).

Бог вижда цялата картина - миналото, настоящето и бъдещето на нашия живот. Той ни учи и съветва, докато ни се разкрива чрез Своето Слово и Дух. Бог ни е дал това обещание: „Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху тебе ще бъде окото Ми. ”(Псалм 32: 8; срв. Псалм 25:12). Има моменти, когато Божията воля може да изглежда нежелана или неприятна, когато сърцето ни следва собствените ни желания, вместо да се доверява на Бог. Но в крайна сметка ще научим, че Божията воля винаги е в наша полза (Псалм 119: 67; Евреи 12: 10-11).

Отново, главният ключ към твърдото вземане на решения е познаването на Божията воля а не следването на желанията на собствените ни сърца: „Има път, който се вижда прав на човека,

но краят му е пътища към смърт. “ (Притчи 14:12 ; срв. Притчи 12:15; 21: 2). Докато се доверяваме на Бог, а не на себе си, скоро откриваме какви решения са угодни на Него.

Първо, Бог благославя онези решения, които Той инициира и които се подреждат с Неговото Слово: „Наставлявал съм те в пътя на мъдростта, водил съм те по прави пътеки. ”(Притчи 4:11; вж. Също Псалм 119: 33). Второ, Бог благославя решения, които изпълняват Неговата цел и зависят от Неговата сила: „Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате. “ (Филипяни 2:13; вж. Също Филипяни 4:13).

Освен това Бог благославя онези решения, които водят към Неговата слава: „ И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава. “ (1 Коринтяни 10:31). Той благославя решения, които отразяват Неговия характер, които насърчават справедливостта, добротата и смирението: „Той ти е показал, човече, какво е доброто;

и какво иска ГОСПОД от тебе: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милости да ходиш смирено със своя Бог? “(Михей 6: 8; вж. Също 1 Коринтяни 10:31; 1 Тимотей 4:12). И Той благославя тези решения, които идват от вярата: „А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят. “ (Евреи 11: 6).

Не трябва да забравяме Божието обещание да даде на децата Му мъдрост, когато те поискат: „Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. “ (Яков 1: 5 ; вж. 1 Солунци 5:17). И когато се молим за мъдрост, трябва да се доверим на Бог да отговори на нашата молитва: „Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,”(Яков 1: 6-7). Търпението също е важно, тъй като чакаме времето на Бог: „След като търпеливо изчака, Авраам получи обещаното“ (Евреи 6:15).

Вземането на решения е по-трудно, когато е включен болезнен избор. Понякога правилният начин на действие също ще ни навреди по някакъв начин. Тук най-много се нуждаем от благодат. Наистина ли сме готови да страдаме за Христовата слава? „И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха, за да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля.(1 Петър 4: 1-2).

Вземане на решение днес? Потърсете Божието Слово за насока. Утешавайте се в мира, който само Той може да осигури (Филипяни 4: 7). Поискайте мъдрост, доверете се на обещанията Му и Той ще ви напътства: „Уповавай на ГОСПОДА от все сърце и не се облягай на своя разум.Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. ”(Притчи 3: 5-6; вж. Също Исая 58:11; Йоан 8:12).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са библейските принципи за вземане на категорични решения?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries