settings icon
share icon
Въпрос

Как да живея живота си за Бог?

Отговор


Бог ни е дал някои много ясни указания как трябва да живеем за Него. Те включват заповедта да се обичаме един друг (Йоан 13:34-35), призива да го следваме на цената да се отречем от собствените си желания (Матей 16:24), съвета да се грижим за бедните и нуждаещите се (Яков 1:27) и предупреждението да не паднем в греховно поведение като онези, които не познават Бог (1 Солунци 5:6-8). Исус обобщил живота, живян за Бог, когато един книжник Го попитал коя най-важната заповед. Исус отговорил: „Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила". А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма“ (Марк 12:29-31).

Молитвата на Исус преди разпъването на кръста също хвърля светлина върху нашата цел. Като се обърнал към вярващите Той се помолил: „И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно; Аз в тях, и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях и Аз в тях“ (Йоан 17:22-26). Желанието на Исус е за взаимоотношение с нас.

Уестминстърският кратък катехизис казва: „Главната цел на човека е да прославя Бог и да му се радва завинаги.“ Живот, живян за Бог, прославя Бог. Ние търсим Бог с цялото си същество – сърце, душа, ум и сила. Пребъдваме в Христос (Йоан 15:4, 8) и затова действаме като Него като обичаме другите. Правейки това, принасяме слава на Неговото име и също се радваме на взаимоотношението, за което първоначално сме били създадени.

Онези, които желаят да живеят за Бог, трябва да Го търсят в Неговото Слово. Трябва да търсим напътствието на Светия Дух да прилагаме Словото в живота си. Да живеем за Бог означава да изоставим себе си и да желаем Божията воля преди всичко друго. Колкото повече се приближаваме към Бог и Го опознаваме, Неговите желания ще станат още по-естествено наши. Колокото по-зрели ставаме, нашето желание да се подчиняваме на Божиите заповеди расте с нарастването на нашата любов към Него. Както е казал Исус: „Ако Ме любите ще пазите Моите заповеди“ (Йоан 14:15).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как да живея живота си за Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries