settings icon
share icon
Въпрос

Как да разбера кои от Божиите обещания са за мен?

Отговор


В Библията има буквално стотици Божии обещания. Как можем да разберем кои обещания се отнасят за нас, за кои обещания можем да претендираме? Ако зададем този въпрос по друг начин, той би изглеждал така - как можем да различим общите и конкретните обещания? Общото обещание е дадено от Светия Дух на всеки вярващ във всяка епоха. Когато авторът написва обещанието, той не поставя никакви ограничения за времето или получателя.

Пример за общо обещание е 1 Йоан 1: 9, „Ако изповядаме греховете си, Той е верен и справедлив, за да ни прости греховете ни и да ни очисти от всяка неправда.“ Това обещание се основава на прощаващата природа на Бог и е актуално за всички вярващи навсякъде. Друг пример за общо обещание е Филипяни 4: 7, „И Божият мир, който надхвърля всякакво разбиране, ще пази сърцата и умовете ви в Христос Исус“. Това обещание е дадено на всички вярващи, които, отказвайки да се притесняват, предават своите молби на Бог (Филипяни 4: 6). Други примери за общи обещания включват Псалм 1: 3; 27:10; 31:24; Йоан 4: 13-14 (обърнете внимание на думата „който и да е“); и Откровение 3:20.

Конкретно обещание е това, което се дава на конкретни лица по конкретни поводи. В контекста на обещанието обикновено става ясно кой е получателят. Например обещанието от книга на Царете е много конкретно а именно , че Бог ще установи царски трон над Израел завинаги ... Предходните и следващите стихове ясно показват, че Бог говори само на цар Соломон.

Лука 2:35 съдържа още едно конкретно обещание: „Да! И на самата тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. ”Това пророчество / обещание беше насочено към Мария и беше изпълнено приживе. Въпреки че конкретно обещание не се дава на всички вярващи като цяло, Светият Дух все още може да използва конкретно обещание, за да напътства или насърчава някое от Своите деца. Например обещанието от Исая 54:10 е написано с мисъл за Израел, но Светият Дух използва тези думи, за да утеши много християни днес: „... моята неизменна любов към теб няма да бъде разклатена, нито моят завет за мир да бъде премахнат ... ”

Призван да занесе Евангелието на езичниците, апостол Павел цитираше обещанието от Исая: „Направих ви светлина за езичниците, за да донесете спасение до краищата на земята“ . Обещанието на Исая първоначално било предназначено за Месията, но в него Павел намира напътствия от Господ за собствения си живот. Когато се позоваваме на някое от Божиите обещания от Писанието, трябва да имаме предвид следните принципи:

1) Божиите обещания често са условни. Потърсете думата „ако“ в контекста.

2) Бог ни дава обещания, за да ни помогне да се подчиним по-добре на Неговата воля и да Му се доверим. Обещанието не кара Бог да се придържа към нашата воля.

3) Не предполагайте точно кога, къде или как Божиите обещания ще бъдат изпълнени във вашия живот.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как да разбера кои от Божиите обещания са за мен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries