settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява християнската духовност?

Отговор


Когато сме новородени, получаваме Святия Дух, който ни запечатва за деня на изкуплението (Ефесяни 1:13; 4:30). Исус обеща, че Святият Дух ще ни води „във всяка истина” (Йоан 16:13). Част от тази истина е приемането на Божиите неща и прилагането им в нашия живот. Когато вярващият човек прилага тези истини, той решава по този начин да позволи на Святия Дух да го контролира. Истинската християнска духовност е степента, до която новороденият вярващ позволява на Святия Дух да ръководи и контролира неговия живот.

Апостол Павел казва на вярващите да се изпълват със Святия дух. „И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но се изпълвайте с Духа” (Ефесяни 5:18). Времето в този пасаж подсказва продължаване на действието и затова означава „продължавайте да се изпълвате с Духа.” Да сме изпълнени с Духа означава просто да Му позволим да ни контролира, вместо да се подчиняваме на желанията на собственото си плътско естество. В този пасаж Павел прави сравнение. Когато някой е контролиран от виното, той е пиян и показва определени характеристики като объркана реч, несигурна походка, и разстроена способност да взема решения. Както можете да познаете кога е пиян един човек заради характеристиките, които показва, по същия начин новороденият вярващ, който е контролиран от Святия дух, ще покаже Неговите характеристики. Ние ги намираме в Галатяни 5:22-23, където те са наречени „плодове на Духа”. Това е истинската християнска духовност, произведена от Духа, който работи във и чрез вярващия. Този характер не се получава чрез собствени усилия. Новороденият вярващ, който е контролиран от Святия Дух ще покаже благоразумна реч, която отговаря на духовния вървеж, и процес на вземане на решения, който се основава на Божието Слово.

Затова християнската духовност включва решението „да знаем и да растем” в нашите ежедневни отношения с Господ Исус Христос чрез покорство пред служението на Святия Дух в нашия живот. Това означава, че като вярващи, ние вземаме решения да поддържаме чиста своята комуникация с Духа чрез изповед (1 Йоаново 1:9). Ние издигаме бариера между себе си и Бога, когато наскърбяваме Духа с грях (Ефесяни 4:30; 1 Йоан 1:5-8). Когато се покоряваме на служението на Духа, нашите отношения не са прекъснати (1 Солунци 5:19). Християнската духовност е осъзнаване на общението с Духа на Христос, без то да е прекъснато от плътско поведение и грях. Тя се развива, когато новороденият вярващ последователно и постоянно избира да се подчини на служението на Святия Дух.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява християнската духовност?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries