settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да се науча да вярвам, че Бог контролира?

Отговор


Преди да се научим да вярваме, че Бог контролира всички житейски обстоятелства, трябва да отговорим на четири въпроса: Наистина ли Бог контролира? Колко контрол има Той? Ако Той не контролира напълно, тогава кой/какво е? Как мога да се науча да вярвам, че Той има контрол и да уповавам на това?

Наистина ли Бог контролира? Концепцията за контрола на Бог над всичко се нарича „суверенитет“ на Бог. Нищо не ни дава сила и увереност както разбирането за суверенитета на Бог в живота ни. Божият суверенитет се определя като Неговият пълен и независим контрол над всяко създание, събитие и обстоятелство във всеки момент от историята. Подвластен на никого, повлиян от никой, абсолютно независим, Бог прави това, което Му харесва, само както Той пожелае, винаги, както Той желае. Бог има пълен контрол над всяка молекула във Вселената във всеки един момент и всичко, което се случва, е причинено или позволено от Него за Неговите съвършени цели.

„ГОСПОД на Силите се закле, като каза: Непременно, както намислих, така ще стане, и както реших, така и ще бъде( Исая 14:24). Нищо не е случайно или идва случайно, особено в живота на вярващите. Той го е „замислил“. Това означава че умишлено е решено да се направи нещо. Бог е решил да направи това, което ще направи, и нищо и никой не застава на пътя му. „Който от началото изявявам края и от древните времена – нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което Ми е угодно; ”(Исая 46:10). Това е нашият мощен, целенасочен Бог, който контролира всичко. Това трябва да ни донесе голям комфорт и да помогне за облекчаване на страховете ни.

Но какъв точно контрол има Бог? Тоталният суверенитет на Бога над цялото творение противоречи директно на философията на отворения теизъм, която гласи, че Бог не знае какво ще се случи в бъдеще повече от нас, така че Той трябва непрекъснато да променя плановете си и да реагира на това, което грешните съществата правят упражнявайки свободната си воля. Бог не разбира какво ще се случи с развитието на събитията. Той непрекъснато, активно управлява нещата - ВСИЧКИ неща - тук и сега. Но да мислим, че Той се нуждае от нашето сътрудничество, нашата помощ или упражняването на нашата свободна воля, за да изпълним плановете Му, ни поставя в контрол над Него, което ни прави Бог. Къде сме чували тази лъжа преди? Това е повторение на същата стара лъжа на Сатана от Градината - ще бъдете като Бог (Битие 3: 5). Нашите воли са свободни само доколкото Бог ни позволява тази свобода и не по -далеч. „ пред Него всички земни жители се смятат за нищо; по волята Си Той действа между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му или да Му каже: Какво правиш Ти? “(Даниил 4:35). Ничия свободна воля не надвишава суверенитета на Бог.

Някои хора намират за привлекателно да мислят, че Сатана има контрол над определени неща в живота, че Бог непрекъснато преразглежда своите планове, за да се съобрази с триковете на Сатана. Книгата на Йов е ясна илюстрация за това кой има суверенната власт и кой няма. Сатана идва при Бог и на практика казва: „Йов ти служи само защото го защитаваш.“ Така че Бог даде на Сатана разрешение да върши определени неща с Йов, но не много (Йов 1: 6–22). Можа ли Сатана да направи повече от това? Не. Бог контролира Сатана и неговите демони, които се опитват да осуетят Божиите планове на всяка стъпка.

Сатана знаеше от Стария завет, че Божият план е Исус да дойде на земята, да бъде предаден, разпнат и възкресен и да осигури спасение за милиони и ако имаше някакъв начин това да не се случи, Сатана би го направил. Ако само едно от стотиците пророчества за Месията можеше да бъде причинено от Сатана така, че да не се сбъдне, всичко щеше да се срине. Но броят на независимите решения на „свободна воля“, взети от хиляди хора, е създаден от Бог, за да изпълни плана Му точно по начина, по който Той го е планирал от самото начало, и Сатана не може да направи нищо по въпроса.

Исус бил „Доведен според определената цел и предварително знание за Бога“ (Деяния 2:23). Никакви действия от страна на римляните, фарисеите, Юда или някой друг не са попречили на Божия план да се разгърне точно по начина, по който Той го е замислил преди създаването на света. Ефесяни 1 казва, че бяхме избрани в Него още преди света да е създаден. Ние бяхме в ума на Бог, за да бъдем спасени чрез вяра в Христос. Това означава, че Бог съчетава бунта на Сатана, греха на Адам и Ева, падането на човешкия род и смъртта и разпятието на Христос - всички привидно ужасни събития - за да ни спаси, преди да ни е създал. Ето един перфектен пример за това, че Бог работи във всичко за наше добро (Римляни 8:28).

Неограничен по сила, без конкуренция във величието и не възпрепятстван от нищо извън Себе Си, нашият Бог контролира напълно всички обстоятелства, причинявайки или допускайки ги за Своите добри цели и планове да бъдат изпълнени точно както Той е предвидил.

И накрая, единственият начин да се доверите на Божия суверен контрол и да почивате в него е да познавате Бога. Знайте Неговите качества, знайте какво е направил в миналото и това ще изгражда доверие в Него. Даниил 11:32 казва: „... но народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще върши подвизи. .“ Представете си такава власт в ръцете на зъл, несправедлив бог. Или бог, на когото наистина не му пука за нас. Но можем да се радваме на суверенитета на нашия Бог, защото той е засенчен от Неговата доброта, Неговата любов, Неговата милост, Неговото състрадание, Неговата вярност и Неговата святост.

Но не можем да се доверим на някой, когото не познаваме, и има само един начин да опознаем Бога - чрез Неговото Слово. Няма магическа формула, която да ни направи духовни гиганти за една нощ, няма мистична молитва, с която да се молим три пъти на ден, за да узреем, да изградим вярата си и да станем кули на сила и увереност. Имаме само Библията, единственият източник на сила, който ще промени живота ни отвътре навън. Но са необходими усилия, усърдни, ежедневни усилия, за да познаем Бога, който контролира всичко. Ако пием дълбоко от Неговото Слово и го оставим да изпълни умовете и сърцата ни, суверенитетът на Бог ще ни стане ясен и ние ще се радваме на него, защото ще Го познаваме отблизо и ще Му се доверим напълно, Бог, който контролира всичко за Неговата съвършена цел .

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да се науча да вярвам, че Бог контролира?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries