settings icon
share icon
Въпрос

Извършил съм греха _____. Ще ми прости ли Бог?

Отговор


Напишете всичките си извършени грехове на празното място ______. Да, Бог може и ще прости всеки грях. Учението за изкуплението е това, което обяснява спасението и прошката на греха. Бог е отдал Христовата праведност на онези, които смирено са помолили за прошка на греха (Исая 53:5-6; 2 Коринтяни 5:21). Той е платил пълната цена за нашия грях, а на вярващите е простен напълно всеки грях – минал, сегашен и бъдещ. Има също ежедневна прошка като признаваме греховете си и се отричаме от тях за нашето освещаване. Ако оприличим всеки грях с убийството на Исус, сравнението ще бледнее, и въпреки това Исус е казал: „Отче, прости им, защото не знаят какво правят“ (Лука 23:34).

Представите за спасението и прошката са неразривно свързани. Божията благодат е достатъчна за всеки и целия грях, какъвто и грях да сложите на празното място. Приемането на прошката зависи от човека. Това е първият въпрос: ще приемете ли спасението (прошката на греха), които предлага Христос? Ако отговорът е „да“, тогава ви е простен целият товар на греха (Деяния 13:38-39). Тази прошка идва само чрез вяра в Исус и Божията благодат, а не чрез дела или добри дела (Римляни 3:20,22). Спасението започва със смиреното признаване, че ние няма никога да бъдем достатъчно добри да получим небето само с нашите собствени заслуги, и че се нуждаем от прошка. Да приемем Исус Христос означава да повярваме, че Неговата смърт и възкресение са заплатили наказанието за целия някога извършен грях и това е достатъчно да покрие целия грях (2 Коринтяни 12:9).

Така, ако сте приели Исус Христос за свой Спасител, Бог вече ви е простил за вашите грехове. Ако не сте, изповядайте греховете си пред Бог и Той ще ви очисти и ще ви възстанови в общението с Него (1 Йоаново 1:8-9). Дори с прошката можете все още да изпитвате чувство на вина. Да изпитваш вина заради греха е всъщност естествен отклик на нашата съвест и тя е там да ни напомня да не повтаряме греховните модели. Разбирането, че Исус е напълно способен да прости грях от всякакъв мащаб е надеждата за нашето спасение. Разбирането на прошката е лекът за чувствата на вина.

Знанието, че прошката е наистина красив, милостив дар от Бога, който ни обича, ни позволява да видим колко чудесен е Той. Когато размишляваме върху собствения си грях и колко жалки и незаслужаващи прошка сме ние, става ясно, че Бог е любящ, състрадателен и заслужаващ нашето поклонение. Нашата греховна гордост, която се противопоставя на молбата за прошка, е това, което стои между нас и взаимоотношението с грижовния Спасител. Но за онези, които молят за прошка, те могат да вярват, че Исус е достатъчен и жаден да им прости и да ги спаси от техния грях, и те накрая ще влязат в Неговите дворове с хвала (Псалом 100:4).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Извършил съм греха _____. Ще ми прости ли Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries