settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за духовна война?

Отговор


Има две основни грешки, когато стане дума за духовна война: прекаленото наблягане и неспоменаването и. Някои обвиняват всеки грях, всеки конфликт и дори проблем като демони, които трябва да бъдат изгонени. Други напълно пренебрегват духовната област и факта, че Библията ни учи, че нашата битка е срещу духовни сили. Ключът към успешна духовна война е намирането на библейския баланс. Исус понякога изгонваше демони от хората и понякога изцеряваше хора, без да споменава демони. Апостол Павел учи християните да водят война срещу греха в самите тях (Римляни 6) и да водят война срещу дявола (Ефесяни 6:10-18).

Ефесяни 6:10-12 заявява, „Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” Този текст ни учи на някои съдбоносни истини: (1) Ние можем да бъдем силни само в Господната сила, (2) Божието всеоръжие е онова, което ни предпазва, (3) Нашата битка е срещу духовните сили на злото в света.

(1) Силен пример за това е архангел Михаил в Юда стих 9. Михаил, явно най-силният от Божиите ангели, не смъмри Сатана в собствената си сила, а каза, „Господ да те смъмри!” Откровение 12:7-8 отбелязва, че в последно време Михаил ще победи Сатана. Сега, когато става дума за неговия конфликт със Сатана, Михаил смъмря Сатана в Божието име и власт, не в своите собствени. Само чрез нашата връзка с Исус Христос ние, като християни, имаме власт над Сатана и неговите демони. Само в Неговото име нашето смъмряне има някаква сила.

(2) Ефесяни 6:13-18 ни дава описание на духовното въоръжение, което Бог ни дава. Ние трябва да стоим решително с (а) колана на истината, (б) бронния нагръдник на правда, (в) благовестието на мира, (г) щита на вярата, (д) шлема на спасението, (е) меча на Духа и (ж) молейки се в Духа. Какво представляват в нашата духовна война тези части на духовно всеоръжие? Ние трябва да изговаряме истината срещу лъжите на Сатана. Ние трябва да се основаваме на факта, че сме обявени за праведни поради Христовата жертва заради нас. Ние трябва да прогласяваме благовестието без значение колко съпротива получаваме. Не трябва да се колебаем във вярата си, без значение колко силно сме атакувани. Нашата единствена защита е увереността, която имаме в спасението си и факта, че духовните сили не могат да ни го отнемат. Нашето нападателно оръжие е да бъдем Божие Слово, не наши собствени мнения и чувства. Ние трябва да следваме примера на Исус в разбирането на това, че някои духовни победи са възможни единствено чрез молитва.

Исус е нашият основен пример за духовна война. Наблюдавайте как Исус се отнесе към директните атаки от Сатана: „Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - ‘Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат.

Да не би да удариш о камък ногата Си’”. Исус му рече: Писано е още: Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.” (Матей 4:1-11) Най-добрият начин да се борим със Сатана е начинът, който Исус ни показа и той беше да цитира Писанието, защото дявола не може да понесе меча на Духа, Словото на Живия Бог.

Най-показателният пример за това как не бива да влизаме в духовна война, са седемте сина на Скева. „А някои от юдейските скитници заклинатели предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духове, казвайки: Заклевам ви в Исуса, когото Павел проповядва. И между тия, които вършеха това, бяха седемте синове на някой си юдеин Скева, главен свещеник, но еднаж злият дух в отговор им рече: Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте? И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях, и, като надви на двамата, превъзмогна над тях, така щото голи и ранени избягаха от оная къща.” (Деяния 19:13-16) Какъв беше проблемът? Седемте сина на Скева използваха името на Исус. Това не е достатъчно. Седемте сина на Скева нямаха връзка с Исус, затова думите им бяха лишени от сила или авторитет. Седемте сина на Скева разчитаха на методология. Те не разчитаха на Исус и не употребяваха Словото на Бог в тяхната духовна война. В резултат на това получиха унизителен бой. Нека се поучим от техния лош пример и водим духовна война по начина, който описва Библията.

В резюме, кои са ключовете към успех в духовна война? Първо, ние трябва да разчитаме на Божията сила, не на нашата собствена. Второ, ние трябва да смъмряме в името на Исус, не в нашето собствено. Трето, ние защитаваме себе си чрез пълното всеоръжие на Бог. Четвърто, ние трябва да водим войната с меча на Духа – Словото на Бог. Накрая, ние трябва да помним, че докато водим духовна война срещу Сатана и неговите демони, не всеки грях или проблем е демон, който трябва да бъде смъмрен. „Във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.” (Римляни 8:37)

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за духовна война?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries