settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да зная кога Бог ми казва да направя нещо?

Отговор


Молете се, особено когато сте несигурни за Божията воля за вашия живот. „Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде“ (Яков 1:5). „Облегни се на Господа, и чакай Него“ (Псалом 37:7). Ако не знаете за какво да се молите, винаги можете да придадете личен характер на и да се молите със стихове като „Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе издигам душата си“ (Псалом 143:8) и „Води ме в истината Си и учи ме“ (Псалом 25:5).

Главният начин, по който Бог ни контролира, е чрез Неговото Слово. „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ (2 Тимотей 3:16). Ако Писанието ни заповядва нещо, няма нужда да се колебаем и да се чудим дали това е наистина Божията воля за нас. Той се грижи толкова много за нас, че вече е дал прост и ясен наръчник за живота – Библията. „Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми“ (Псалом 119:105). „Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия“ (Псалом 19:7). „Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово“ (Псалом 119:9). Също така Бог никога не Си прпотиворечи, така че никога няма да те помоли за нещо противно на Писанието. Той никога няма да поиска от теб да съгрешиш. Той никога няма да поиска да направиш нещо, което Исус Христос не би направил. Трябва да се потопим в Библията, за да познаем кои действия отговарят на Божиите стандарти. „Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея“ (Исус Навиев 1:8).

Християните също имат Светия Дух, за да различават каква е или не е Божията воля за нашия живот. „Духът на истината, …. ще ви упътва на всяка истина“ (Йоан 16:13). Понякога Светият Дух или ще оживи съвестта ни, ако взимаме грешно решение, или ще ни успокои и окуражи, когато клоним към правилното решение. Дори ако Той не се намесва по забележим начин, можем да сме уверени, че Той винаги е отговорен. Понякога Бог ще промени ситуация без изобщо да осъзнаваме, че Той е действал. „Господ ще те води всякога“ (Исая 58:11).

Ако Бог ви призовава да направите скок на вяра, бъдете насърчени от Неговото присъствие. „Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш“ (Исус Навиев 1:9). И помнете: „и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1 Петрово 5:7). „Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти“ (Притчи 3:5-6).

Това, което не трябва да правим, е да очакваме да чуем гласове от Бог. Днес има опасна тенденция, когато хората търсят да чуят „слово от Господа“, извън това, което Той вече ни е дал в Библията. „Господ ми каза….“ е станало мантрата на християнството, водено от преживявания. За нещастие това, което Той „казва“ на един човек, често противоречи на „казаното“ на друг и тези извънбиблейски откровения често са се оказвали много разделителни, разцепващи църква след църква, тъй като нечие преживяване се опитва да вземе превес над нечие друго. Това има за резултат хаос, който не облагодетелства никой друг освен Сатаната, който обича да сее раздор сред вярващите. При тези въпроси трябва да вземем за пример апостол Петър. Въпреки чудотворното преживяване на Преображението на Планината, където той видял прославения Христос да говори с Мойсей и Илия, Петър отказал да се осланя на това преживяване като вместо това заявил, че: „Тоя глас чухме сами ние, че дойде от небето, когато бяхме с Него на светата планина. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място“ (2 Петрово 1:18-19).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да зная кога Бог ми казва да направя нещо?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries