settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да получавам защита от Бог?

Отговор


Поради греха на човека и последвалото проклятие, което отрови съвършенството на Божието творение, светът често е опасно място. Хората страдат всеки ден от природни бедствия, престъпност, лошо здраве и др. Естествено е да търсим защита от болката и мъката на живота. Библията обещава ли ни закрилата на Бог, когато станем част от Неговото вечно семейство?

В Божието Слово има много стихове, които изглежда обещават физическата защита на Бог. Например, Псалм 121: 3 казва: „Той няма да остави да се поклати кракът ти;

Онзи, Който те пази, няма да задреме. “. В стих 7 псалмистът заявява: „ГОСПОД ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти. “ Когато Израел влезе в Обетованата земя, Бог им обеща, че никога няма да ги напусне или да ги изостави (Второзаконие 31: 6).

На пръв поглед изглежда, че Бог обещава да защити децата си от вреда. Но ако това беше така, защо толкова много християни по света се борят с преследване, болести, загуби, инциденти и наранявания? Всички познаваме християни, чийто „крак“ се е „подхлъзнал“. Бог нарушава ли обещанието си, или нещо пропускаме?

На първо място, трябва да тълкуваме старозаветните обещания за физическа безопасност в контекста на Моисеевия завет. Тъй като децата на Израел били послушни на завета, Бог им обещал различни материални и физически благословии - върху техните посеви, добитък, деца и т.н. (Второзаконие 28). Старият завет бил много загрижен за земните благословии и физическата защита била сред тях. Това беше основата на молитвата на Езекия, когато той беше поразен със смъртоносна болест (2 Царе 20: 1–6). В целия Стар Завет виждаме Бог да защитава Своите хора, за да осъществи плановете Си (напр. Изход 1: 22-2: 10; 3 Царе 17: 1-6; Йона 1).

Важно е да разберем, че сме под Новия завет, а не под Стария. Бог не обещава да предпази вярващите в Христос от всякакви физически вреди. Със сигурност има моменти, когато Той милостиво ни предпазва от ситуации, в които бихме могли да претърпим нараняване или загуба. Преживяването на Павел и Лука от корабокрушението в Деяния 27 и непроницаемостта на Павел към ухапването от змия в Деяния 28 са конкретни случаи. Днес обаче Божиите обещания за вярващите обикновено се отнасят до духовна защита.

Когато вярваме в Исус Христос и спасението ни е в Него, Святият Дух веднага влиза в живота ни. От този момент сме запечатани за вечността и сме под духовната защита на Бог. Това означава, че независимо от нашите бъдещи грехове или схемите на Сатана, ние никога няма да загубим спасението, което Бог ни е дал (2 Тимотей 1:12). Нищо не може да ни отдели от Божията любов (Римляни 8: 38–39). Освен това ни е дадена свобода от господството на греха - ние вече не сме роби на греховните мисли, желания и действия, а сме родени в нов свят на святост (Римляни 6:22).

През целия ни живот Бог ще продължи да „пази [нашите] сърца и [нашите] умове в Христос Исус“ (Филипяни 4: 7), като осигурява силата, мира и постоянството, от които се нуждаем, за да преминем през всеки тест или изпитание. Чрез Неговият Дух в нас расте плод, който ще укрепи нашето християнско ходене (Галатяни 5: 22–23) и Той ни предоставя мощни инструменти, с които можем да отблъснем духовните атаки на врага (Ефесяни 6: 10–18).

Няма нищо лошо в това да искаме физическа защита от Бог, стига да осъзнаваме, че Той не винаги намира за подходящо да я даде. Той знае, че биваме подсилени от изпитанията, които идват по пътя ни, и във всяко физическо изпитание сме уверени в Неговата духовна защита. И така, вместо да търсим пълна физическа защита от Бог, можем да се съгласим с Яков, когато Той казва: „ Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания[a], като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение.

“ (( Яков 1: 2–3).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да получавам защита от Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries