settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да победя изкушението?

Отговор


Писанията ни казват, че ние всички се изправяме пред изкушения. 1 Коринтяни 10:13 казва: „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек.“ Вероятно това дава малко насърчение, тъй като често чувстваме, че светът се струпва само върху нас, и че другите са имунизирани срещу изкушения. Казва ни се, че Христос също е бил изкушаван: „Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме Един, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях“ (Евреи 4:15).

Откъде тогава идват тези изкушения? Първо, те не идват от Бог, въпреки че Той наистина ги позволява. Яков 1:13 казва: „защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава.“ В първа глава на Йов виждаме, че Бог позволява на Сатана да изкушава Йов, но с ограничения. Сатана обикаля по земята като лъв, търсейки хора да погълне (1 Петрово 5:8). Стих 9 ни казва да му се противопоставяме като знаем, че други християни също изпитват неговите атаки. С тези пасажи можем да узнаем, че изкушенията идват от Сатана. Виждаме в Яков 1:14, че изкушението се заражда в нас също. Ние сме изкушавани, когато сме „завличани и подлъгвани от собствената си страст“ (стих 14). Позволяваме си да мислим определени мисли, позволяваме си да ходим на места, на които не би трябвало да ходим, и да взимаме решения въз основа на нашите страсти, които ни водят в изкушение.

Как тогава да се противопоставим на изкушенията? Първо, трябва да се върнем към примера на Исус, който бил изкушаван в пустинята от Сатаната, в Матей 4:1-11. Всяко от изкушенията на Сатаната било посрещано със същия отговор: „Писано е“, последван от Писанието. Ако Божият Син използвал Божието Слово да сложи ефективно край на изкушенията – което знаем работи, защото след три провалени опита „Дяволът го остави“ (стих 11) – колко повече се нуждаем да го използваме , за да се противопоставим на нашите собствени изкушения? Всичките ни усилия да се противопоставим ще бъдат слаби и неефективни, освен ако не са приведени в действие от Светия Дух чрез постоянното четене, изучаване и размишляване върху Словото. По този начин ние ще бъдем „преобразени чрез обновяване на ума ни“ (Римляни 12:2). Няма друго оръжие против изкушението, освен „меча на Духа, който е Божието слово“ (Ефесяни 6:17). Колосяни 3:2 казва: „Мислете за горното, а не за земното“. Ако умовете ни са изпълнени с последните ТВ шоута, музика и всичко останало, което културата има да предложи, ние ще бъдем бомбардирани с послания и образи, които неизбежно водят до греховни страсти. Но ако умовете ни са изпълнени с величието и святостта на Бог, любовта и състраданието на Христос и блясъка на двамата, отразени в Неговото съвършено Слово, ще открием, че нашият интерес към светските страсти намалява и изчезва. Но без влиянието на Словото върху умовете ни ние сме открити към всичко, което Сатана иска да хвърли към нас.

Тук, тогава, е единственото средство да пазим сърцата и умовете си, за да държим източниците на изкушението далеч от нас. Спомнете си думите на Христос към Неговите ученици в градината в нощта на Неговото предателсво: „Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта - немощна“ (Матей 26:41). Повечето християни не биха искали открито да скачат в грях, като въпреки това не можем да се противопоставим да паднем в грях, защото нашето тялоне е достатъчно силно да се противопостави. Поставяме се в ситуации или пълним умовете си с похотливи страсти и това ни въвежда в грях.

Трябва да обновим мисленето си както ни се казва в Римляни 12:1-2. Не трябва повече да мислим както мисли светът или да вървим по същия път, по който върви светът. Притчи 4:14-15 ни казва: „Не влизай в пътеките на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите. Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини.“ Трябва да избягваме светската пътека, която ни въвежда в изкушение, защото плътта ни е слаба. Лесно биваме завличани от собствените си страсти.

Матей 5:29 има отличен съвет. „Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.“ Това звучи сурово! Грехът е суров! Исус не казва, че ние буквално трябва да отстраняваме телесни части. Изтръгванетона окото е драстична мярка и Исус ни учи, че ако е нуобходимо, трябва да се предприеме драстична мярка, за да избегнем греха.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да победя изкушението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries