settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да стана по-Христоподобен?

Отговор


Да заприличаш повече на Христос е желанието на всеки вярващ и е насърчително да знаем, че Бог има същото желание за нас. Всъщност Библията казва, че Бог „предопредели [вярващите] да бъдат съобразни с образа на Сина Му“ (Римляни 8:29). Да ни направи Христоподобни е Божие дело и Той ще го изведе на добър край (Филипяни 1:6).

Обаче, фактът, че Бог ще ни преобрази в Христоподобие, не означава, че можем да седим и да бъдем отнесени на небето „върху покрити с цветя легла от спокойствие“. Процесът изисква нашето охотно сътрудничество със Светия Дух. Да станеш Христоподобен изисква както божествена сила, така и изявяване на човешка отговорност.

Има три неща, които допринасят ние да бъдем по-Христоподобни: нашето предаване на Бог, нашата свобода от грях и нашето духовно израстване.

1) Да станем по-Христоподобни е резултатът от предаването ни на Бог. Римляни 12:1-2 казва, че поклонението включва цялостно посвещаване на себе си на Бог. Ние доброволно предаваме телата си като „живи жертви“, а умовете ни са обновени и преобразени.

Когато Исус казал: „Последвай ме“, Леви оставил своите бирнически маси незабавно (Марк 2:14); така и ние свободно се отказваме от всичко заради последването на Господа. Както е казал Йоан Кръстител: „Той трябва да расте, а пък да се смалявам“ (Йоан 3:30), така че се съсредоточаваме все повече върху Исус и Неговата слава, като се изгубваме в Неговата воля.

2) Да станем по-Христоподобни е резултатът от свободата от греха. Тъй като Исус е живял безгрешен живот, колкото повече считаме себе си за „мъртви за греха“ (Римляни 6:11) и живеем живот на чистота, толкова повече ще бъдем като Исус. Като предлагаме себе си на Бог, грехът повече не е наш господар и ние сме ясно отъждествени с Христос (Римляни 6:1-14).

Исус ни приканва да Го последваме и имаме Неговия пример за покорство (Йоан 15:10), пожертвователна любов (Йоан 15:12-13) и търпеливо страдание (1петрово 2:19-23). Също имаме примера на апостолите, които следвали Христос (1 Коринтяни 11:1).

Когато обуздаваме греха в живота си, имаме божествена помощ: хвалете Господа за Божието Слово (Псалом 119:11), застъпничеството на Христос (Римляни 8:34; Евреи 7:25) и силата на Духа, който обитава в нас (Римляни 8:4; Галатяни 5:16)!

3) Да станем по-Христоподобни е резултатът от християнското израстване. Когато отначало сме спасени, ние сме незрели в мъдрост и познание и неопитни в благодат и любов. Но после израстваме. Във всяко от тези неща нашето задължение е да станем по-силни и по-Христоподобни. „Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос“ (2 Петрово 3:18). „И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките“ (1 Солунци 3:12).

Точно сега Бог работи в нас: „А ние всички, с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен“ (2 Коринтяни 3:18). Един ден, обаче, процесът ще бъде завършен: „когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е“ (1 Йоаново 3:2). Обещанието да бъдем напълно Христоподобни в бъдещето е само по себе си мотивация да станем по-Христоподобни сега: „И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист“ (1Йоаново 3:3).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да стана по-Христоподобен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries