settings icon
share icon

Изследване на Библията

Трудно е да бъде направено добро обобщение/изследване на Библията. Библията включва 2 завета, 66 различни книги, 1189 глави, 31173 стиха и 773692 думи. Различните библейски книги покриват различни теми и са били адресирани към различни групи читатели. Книгите от Библията са написани от приблизително 40 различни души в продължение на приблизително 1500 години. Затова едно обобщение/изследване на Библията представлява сериозна задача.

В същото време, Светият Дух е библейският автор – „вдъхновител“. Бог е „вдъхнал“ Своето Слово у пророците и апостолите и ги е използвал да го запишат (2 Тимотей 3:16–17; 2 Петрово 1:21). Освен това, Светият Дух обитава у всички, които полагат вярата си в Исус Христос (Римляни 8:9; 1 Коринтяни 12:13). Светият Дух желае да ни помогне да разберем Библията (1 Коринтяни 2:10–16).

Целта на секцията за библейско обобщение/изследване е да даде начална основа за разбирането на всяка от библейските книги. Ще бъдат посочени авторът, датата на написване, целта на написване, ключови стихове и резюме на всяка една книга от Библията. Искрено се надяваме, че нашата секция за библейско обобщение/изследване ще ви помогне да разбирате Библията по-добре и ще ви насърчи да я изучавате по-задълбочено.

English

Изследване на Стария завет

Изследване на Новия заветВърнете се обратно на основната българска страница

Изследване на Библията
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries