settings icon
share icon
Въпрос

Имат ли християните властта да смъмрят дявола?

Отговор


Има някои християни, които вярват, че те не само имат властта да смъмрят дявола, но също че трябва да се занимават да го смъмрят постоянно. Няма библейска основа за такова вярване. Сатаната за разлика от Бог не е вездесъщ. Той може да бъде само на едно място едновременно и вероятността той лично да тормози отделни християни е минимална. Разбира се, той разполага с легиони демони, които вършат неговата повеля, и те са навсякъде като търсят да разрушават свидетелствата на вярващите. Тук трябва да се отбележи, че християнинът не може да бъде обсебен от демон по същия начин, по който хората от Библията са описвани като обсебени.

Като християни трябва да осъзнаваме реалността от присъствието на дявола. Като се борим да устояваме в нашата вяра трябва да осъзнаваме, че нашите врагове не са просто човешки идеи, а истински сили, които идват от силите на тъмнината. Библията казва: „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовните сили на нечестието в небесните места“ (Ефесяни 6:12).

Бог ясно е позволил на Сатаната значителни сили и влияние на земята, поне засега и винаги под Божия суверенен контрол. Библията ни казва, че Сатаната дебне като лъв в търсене на плячка като търси жертви да погълне (1Петрово 5:8). Сатаната е силата в действие в сърцата на онези, които отказват да се подчиняват на Бог (Ефесяни 2:2). Всеки, който не е под контрола на суверенния Бог, е под контрола на дявола (Деяния 26:18; 2 Коринтяни 4:4). Новородените християни не са повече поробени от Сатаната или от греха (Римляни 6:6-7), но това не означава, че сме имунизирани срещу изкушенията, които той поставя пред нас.

Библията не дава на християните властта да смъмрят дявола, а да му се противопоставят. Яков 4:7 казва „покорявай се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.“ Захария 3:2 ни казва, че Господ е този, който смъмря Сатаната. Дори Михаил, един от най-могъщите ангели, не посмял да осъди Сатана, а вместо това казал: „Господ да те смъмри“ (Юда 1:9). В отговор на атаките на Сатаната християнинът трябва да се обърне към Христос. Вместо да се съсредоточаваме върху побеждаването на дявола, трябва да се фокусираме върху следването на Христос (Евреи 12:2) и да вярваме, че Той ще победи силите на злото.

Не е необходимо християнинът да смъмря Сатаната, защото Бог ни е дал Своето пълно въоръжение да устояваме срещу злото (вижте Ефесяни 6:10-18). Най-ефективните оръжия, които имаме срещу дявола, са нашата вяра, мъдрост и познаване на Бог и Неговото Слово. Христос, когато бил изкушаван от Сатаната, му отвърнал с Писанието (вижте Матей 4:1-11). За да побеждаваме в духовните въпроси, трябва да поддържаме чиста съвест и да имаме контрол върху мислите си. „Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа“ (2 Коринтяни 10:3-5).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Имат ли християните властта да смъмрят дявола?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries