settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява плътският християнин?

Отговор


Може ли истинският християнин да бъде плътски? В отговор на този въпрос ще определим най-напред термина „плътски”. Тази дума е превод на гръцката дума sarkikos, която буквално означава „телесен”. Контекстът на тази описателна дума е, че се отнася за християните в 1 Коринтяни 3:1-3. В този пасаж апостол Павел се обръща към читателите с „братя”, термин, който използва почти изключително при обръщения към други християни; след това той продължава, като ги описва като „плътски”. Затова можем да заключим, че християните може да бъдат плътски. Библията казва пределно ясно, че никой не е безгрешен (1 Йоан 1:8). Всеки път, когато съгрешаваме, ние постъпваме плътски.

Ключовата идея, която трябва да разберем, е, че макар да е възможно един християнин да е плътски, истинският християнин няма цял живот да остане плътски. Някои злоупотребяват с идеята „плътски християнин” като казват, че е възможно хора да започнат да вярват в Христос, и след това да живеят останалата част от живота си по напълно плътски начин, без никакво доказателство, че са новородени, т.е. че са ново създание (2 Коринтяни 5:17). Тази концепция въобще не отговаря на Библията. Яков 2 казва много ясно, че истинската вяра винаги ще доведе до добри дела. Ефесяни 2:8-10 обявява, че макар да се спасяваме по благодат единствено чрез вяра, това спасение ще доведе до дела. Може ли един християнин да изглежда като плътски по време на провал или на бунт? Да. Истинският християнин ще остане ли плътски? Не.

Понеже вечната сигурност е факт от Писанията, дори плътският християнин е спасен. Спасението не може да бъде изгубено, защото е дар от Бога, който Той няма да отнеме (виж Йоан 10:28; Римляни 8:37-39; 1 Йоаново 5:13). Дори в 1 Коринтяни 3:15 плътският християнин получава увереност за своето спасение: „ А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но като през огън.” Въпросът не е дали е загубил спасението си този човек, който твърди, че е християнин, но живее плътски, а дали наистина е бил спасен такъв човек (1 Йоаново 2:19).

Християните, които са станали плътски в своето поведение, може да очакват, че Бог ще ги дисциплинира любящо (Евреи 12:5-11), за да бъдат възстановени в близки отношения с Бога и да бъдат обучени да Му се покоряват. Когато ни спасява, желанието на Бог е ние прогресивно да придобиваме образа на Христос (Римляни 12:1-2), като ставаме все по-духовни и все по-малко плътски – процес, който се нарича освещаване. Докато не бъдем освободени от греховната плът ще има прояви на плътско естество. Но за истинския вярващ в Христос тези прояви ще бъдат изключение, а не правило.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява плътският християнин?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries