settings icon
share icon
Въпрос

Какво е християнското ученичество?

Отговор


По дефиниция ученикът е последовател, който приема и помага за разпространението на доктрините на друг. Християнският ученик е човек, който приема и съдейства за разпространението на добрата вест за Исус Христос. Християнското ученичество е процесът, чрез който учениците растат в Господ Исус Христос и са оборудвани от Святия Дух, който обитава в сърцата ни, за да могат да преодолеят натиска и изпитанията в настоящия живот и да стават все по-подобни на Христос. Този процес изисква вярващите да реагират на подтикването на Светия Дух да изследват своите мисли, думи и действия и да ги сравняват с Божието Слово. Това изисква ежедневно да сме в Словото, да го изучаваме, да се молим за него и да му се подчиняваме. В допълнение, ние винаги трябва да сме готови да дадем свидетелство за причината за надеждата, която е в нас (1 Петър 3:15), и да обучим другите да вървят по Неговия път. Според Писанието да си християнски ученик включва личностно израстване, характеризиращо се със следното:

1. Поставянето на Исус на първо място във всички неща (Марк 8: 34-38). Ученикът на Христос трябва да бъде отделен от света. Нашият фокус трябва да бъде върху нашия Господ и да Му служим във всяка област от нашия живот. Трябва да отложим егоцентричността и да се облечем в Христосцентричността.

2. Да следваме ученията на Исус (Йоан 8: 31-32). Ние трябва да бъдем послушни деца и изпълнители на Словото. Покорството е върховното изпитание на вярата в Бог (1 Царе 28:18), а Исус е идеалният пример за послушание, тъй като живеел на земята с пълно подчинение на Отца дори до смърт (Филипяни 2: 6- 8).

3. Плодородие (Йоан 15: 5-8). Нашата работа не е да произвеждаме плодове. Нашата работа е да пребъдваме в Христос и ако го сторим, Светият Дух ще даде плод и този плод е резултат от нашето послушание. Когато станем по-послушни на Господ и се научим да ходим по Неговите пътища, животът ни ще се промени. Най-голямата промяна ще се случи в нашите сърца и това ще бъде ново поведение (мисли, думи и действия), представляващо тази промяна. Промяната, която търсим, се извършва отвътре навън, чрез силата на Светия Дух. Това не е нещо, което можем да измислим сами.

4. Любов към другите ученици (Йоан 13: 34-35). Казват ни, че любовта към другите вярващи е доказателството, че сме членове на Божието семейство (1 Йоан 3:10). Любовта е дефинирана и доразвита в 1 Коринтяни 13: 1-13. Тези стихове ни показват, че любовта не е емоция; това е действие. Трябва да правим нещо и да участваме в процеса. Освен това ни е казано да мислим повече за другите, отколкото за себе си и да се грижим за техните интереси (Филипяни 2: 3-4). Следващият стих във Филипяни (стих 5) обобщава какво трябва да направим, когато става въпрос за всичко в живота: Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, „“. Какъв чудесен пример е Той за нас и за всичко, което трябва да правим в нашата “християнска разходка.”

5. Евангелизиране - Да правим ученици от другите (Матей 28: 18-20). Трябва да споделим вярата си и да разкажем на невярващите за прекрасните промени, които Исус Христос направи в живота ни. Без значение какво е нивото ни на зрялост в християнския живот, ние имаме какво да предложим. Твърде често вярваме на лъжата от Сатана, че всъщност не знаем достатъчно или не сме били християни достатъчно дълго, за да направим разлика. Не е вярно! Някои от най-ентусиазираните представители на християнския живот са нови вярващи, които току-що са открили страховитата Божия любов. Може да не знаят много библейски стихове или „приетия“ начин да казват нещата, но са изпитали любовта на живия Бог и точно това трябва да споделим.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е християнското ученичество?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries