settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да бъдеш жива жертва?

Отговор


В Римляни 12: 1 Павел казва: „И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. “ Препоръката на Павел към вярващите в Рим била да се принесат в жертва на Бога не като жертва на олтара, тъй като Моисеевият закон изисква жертвата на животни, а като жива жертва. Речникът определя жертвата като „всичко, посветено и принесено на Бога“. Като вярващи, как можемд се осветим и да се принесем на Бога като жива жертва?

Според Стария завет Бог приема жертвите на животни. Но това били само предвещания на жертвата на Божието Агне, Исус Христос. Поради Неговата единствена, веднъж завинаги жертва на кръста, старозаветните жертви “овехтяват“ и вече нямат никакъв ефект (Евреи 9: 11-12). За тези, които са в Христос по силата на спасителната вяра, единственото приемливо поклонение е да се отдадем изцяло на Господ. Под Божия контрол, все още неизкупеното тяло на вярващия може и трябва да бъде предадено като инструмент на правдата (Римляни 6: 12-13; 8: 11-13). С оглед на жертвата на Исус за нас, това е просто „разумно“.

Как изглежда живата жертва в практически смисъл? Следващият стих (Римляни 12: 2) ни помага да разберем. Ние сме жива жертва за Бог, като не се съобразяваме с този свят. Светът е дефиниран в 1 Йоан 2: 15-16 като похотта на плътта, похотта на очите и гордостта на живота. Всичко, което светът може да предложи, може да се сведе до тези три неща. Жаждата на плътта включва всичко, което привлича нашите апетити и включва прекомерни желания за храна, напитки, секс и всичко друго, което задоволява физическите нужди. Похотта за очите включва най-вече материализъм, жадувайки за всичко, което виждаме, което нямаме, и завиждайки на тези, които имат това, което искаме. Гордостта в живота се определя от всяка амбиция за онова, което ни надува и поставя на трона на собствения ни живот.

Как вярващите НЕ се съобразяват със света? Когато бъде „преобразен от обновяването на ума си“. Правим това предимно чрез силата на Божието Слово, което ни преобразява. Трябва да чуем (Римляни 10:17), да прочетем (Откровение 1: 3), да изучим (Деяния 17:11), да запомним (Псалм 119: 9-11) и да размишляваме върху (Псалм 1: 2-3) в Писанието. Божието Слово, работещо в сърцата ни чрез Святия Дух, е единствената сила на земята, която може да ни преобрази от светски към истински духовни хора. Всъщност това е всичко, от което се нуждаем, за да бъдем „... завършени, напълно оборудвани за всяко добро дело“ (2 Тимотей 3:16). Резултатът е, че ще бъдем „И недейте се съобразява с този век[a], но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. “ (Римляни 12: 2). Волята на Бог е всеки вярващ да бъде жива жертва за Исус Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да бъдеш жива жертва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries