settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава истински да следваш Христос?

Отговор


В евангелията (Матей, Марк, Лука и йоан) заповедта на Исус „следвай ме“ се появява непрекъснато (напр. Матей 8:22; 9:9, Марк 2:14; Лука 5:27; Йоан 1:43). В много случаи Исус призовавал дванадесетте мъже, които щели да станат Негови ученици (Матей 10:3–4). Но друг път Той говорел на всеки, който искал това, което Той имал да предложи (Йоан 3:16; Марк 8:34).

В Матей 10:34–39 Исус заявил ясно какво означава да Го следваш. Той казал: „Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене. Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.“

Донасянето от Исус на „нож“ и обръщането на членовете на семейството един срещу друг може да изглежда малко рязко след думи като „който вярва в Него не ще погине“ (Йоан 3:16). Но Исус никога не е смекчавал истината, а истината е, че да Го следваш води до трудни избори. Понякога да се върнеш обратно може да изглежда много привлекателно. Когато учението на Исус преминало от Блажествата (Матей 5:3–11) към идващия кръст, мнозина, които са го следвали, се отдръпнали (Йоан 6:66). Дори учениците решили, че следването на Исус е твърде трудно през нощта, когато Той бил арестуван. Всеки от тях Го изоставил (Матей 26:56; Марк 14:50). През тази нощ последването на Христос означавало възможен арест и екзекуция. Вместо да рискува собствения си живот Петър отрекъл три пъти, че дори познава Исус (Матей 26:69–75).

Да следваш истински Христос означава всичко за нас. Всеки следва нещо: приятели, популярна култура, семейство, себични желания или Бог. Ние можем едновременно да следваме само едно нещо (Матей 6:24). Бог заявява, че не трябва да имаме други богове освен Него (Изход 20:3; Второзаконие 5:7; Марк 12:30). Да следваш истински Христос означава да не следваме нищо друго. Исус е казалв Лука 9:23: „Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден, и нека Ме следва.“ Няма такова нещо като „ученик наполовина“. Както демонстрираха учениците, никой не може да последва Христос по силата на своята собствена воля. Фарисеите бяха добър пример за такива, които се опитват да се подчинят на Христос по своя собствена сила. Тяхното собствено усилие довело само до арогантност и изкривяване на цялата цел на Божия Закон (Лука 11:39; Матей 23:24).

Исус дал на учениците Си тайната да го следват истински, но те не я разпознали по това време. Той казал: „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува“ (Йоан 6:63). И „затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене, ако не му е дадено от Отца“ (стих 65). Учениците бяха ходели с Исус три години като учеха, наблюдаваха и участваха в Неговите чудеса. Въпреки това дори те на можеха да Го последват вярно по тяхната собствена сила. Те се нуждаеха от Помощник.

Исус е обещавал многократно, че след като се възнесе при Отца Си, ще им изпрати „Помощник“ – Светия Дух (Йоан 14:26; 15:26). Всъщност Той им казал, че това ще бъде за тяхно добро, че Той си отива, така че да може да дойде Светият Дух (Йоан 16:7). Светият Дух обитава в сърцето на всеки вярващ (Галатяни 2:20; Римляни 8:16; Евреи 13:5; Матей 28:20). Исус предупредил последователите Си, че те не трябва да започват да свидетелстват за Него „докато не се облечете със сила от горе“ (Лука 24:49; Деяния 1:4). Когато Светият Дух дошъл върху тези първи вярващи на Петдесетница, те изваднъж имали цялата сила, от която се нуждаели, да следват Христос, дори до смърт, ако било нужно (Деяния 2:1–4; 4:31;7:59-60).

Да следваш Исус означава да се стремиш да бъдеш като Него. Той винаги се подчинявал на Отца Си, така че това е, което трябва да се стремим да правим (Йоан 8:29; 15:10). Да следваме истински Христос означава да Го направим Началника. Това е, което означава да направим Исус Господар на нашия живот (Римляни 10:9; 1 Коринтяни 12:3; 2 Коринтяни 4:5). Всяко решение и мечта са пропити с Неговото Слово с целта да Го прославим във всичко (1 Коринтяни 10:31). Ние не сме спасени от нещата, които правим за Христос (Ефесяни 2:8–9), а от това, което Той е направил за нас. Поради Неговата благодат ние искаме да Му се нравим във всяко нещо. Всичко това се постига като позволим на Светия Дух да има пълен контрол във всяка област от живота ни (Ефесяни 5:18). Той обяснява Писанията (1 Коринтяни 2:14), овластява ни с духовни дарби (1 Коринтяни 12:4-11), утешава ни (Йоан 14:16) и ни напътва (Йоан 14:26). Да следваме Христос означава, че прилагаме истините, които сме научили от Неговото Слово, и живеем сякаш Исус върви до нас лично.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава истински да следваш Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries