settings icon
share icon
Въпрос

Кои са ключовете към устояване на изкушението?

Отговор


Изкушението може да бъде определено като „примамване или покана към грях, с подразбиращото се обещание за по-голямо благо, което да бъде извлечено от следване на пътя на непокорството“. Съпротивата на изкушението започва със знанието, че Сатана е върховният „изкусител“ (Матей 4:3; 1 Солунци 3:5), който изкушава човечеството още от Едемската градина (Битие 3; 1 Йоан 3:8). В крайна сметка обаче знаем, че силата на Сатана над християните е ефективно унищожена, тъй като войната вече е спечелена чрез смъртта и възкресението на нашия Спасител, което завинаги победи силата на греха и смъртта. Независимо от това, Сатана все още броди по земята, търсейки да забие клин между Бог и Неговите деца, и неговите изкушения за съжаление са ежедневна част от нашия живот (1 Петър 5:8). И все пак със силата на Светия Дух и истината на Божието Слово , ние ще се окажем ефективно устояли на изкушенията.

Апостол Павел ни насърчава с тези думи: „Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; но верен е Бог, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. ” (1 Коринтяни 10:13). Наистина всеки от нас се сблъсква с някакъв вид изкушения; дори Исус не беше имунизиран, тъй като Той беше „изкушаван във всяко отношение, както и ние“ (Евреи 4:15). Въпреки че Сатана може да е тъмната сила стояща зад изкушението, нашата паднала и покварена човешка природа позволява на тези изкушения да се вкоренят и ни кара да действаме спрямо тях, като по този начин „се ражда греха“ (Яков 1:15). Но силата на Светия Дух ни дава възможност да се освободим от греха и изкушенията, с които се борим в ежедневния си живот. По този начин, ако имаме Христовия Дух, обитаващ в сърцата ни, ние вече имаме всичко необходимо, за да устоим на пламтящите стрели, които дяволът ни изпраща. Както Павел каза на галатяните, „И така, казвам: Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти. ” (Галатяни 5:16).

Божието Слово винаги е било най-добрата ни защита срещу изкушенията на Сатана и колкото по-добре познаваме го, толкова по-лесно ще бъде да претендираме за победа над ежедневните си борби. Псалмистът ни казва: „В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Тебе. ” (Псалм 119:11). Когато Христос беше изкушен от Сатана в пустинята, първото нещо, което направи, беше да цитира Писанието (Матей 4:4–11), което в крайна сметка накара дявола да Го напусне. Всъщност християните трябва да бъдат усърдни в изучаването на Божието Слово. „Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. ” (Псалм 119:97–98).

В допълнение към Божието Слово, молитвата може да ни помогне да устоим на изкушението. В нощта, когато беше предаден, Исус се молеше в Гетсиманската градина и каза на Петър да се моли „за да не паднеш в изкушение“ (Марк 14:38). Също така, в „Отче наш“ Исус ни научи да се молим, за да не бъдем въведени в изкушение (Матей 6:13; Лука 11:4). И все пак, когато изпаднем в изкушение, знаем, че „Бог е верен; Той няма да ни позволи да бъдем изкушавани повече от това, което [ние] можем да понесем” и че Той ще ни осигури изход (1 Коринтяни 10:13). Това е обещание от Бог и подобно на Авраам, християните трябва да бъдат „напълно убедени“, че Бог има силата да направи това, което е обещал (Римляни 4:21).

Друг начин, който ни помога да устоим на изкушението е да си спомним какво е направил Исус Христос за нас. Въпреки че никога не е извършил грях, Той доброволно понесе мъките на кръста за нас, докато още бяхме грешници (Римляни 5: 8). Всеки грях, който някога сме извършили или ще извършим, изигра роля в приковаването на нашия Спасител на кръста. Начинът, по който реагираме на светските примамки на Сатана, е чудесен показател за това колко много любовта на Исус Христос занимава сърцата ни.

Сега, въпреки че християните вече имат инструментите, необходими за победа, ние трябва да използваме здравия си разум и да не се поставяме в ситуации, които преследват или стимулират нашите слабости. Вече сме бомбардирани всеки ден с образи и послания, които стимулират нашите греховни похоти. Не трябва да усложняваме положението. Въпреки че Христовият Дух живее в сърцата ни, нашата плът може да бъде много слаба понякога (Матей 26:41). Когато знаем, че нещо е или може да бъде грешно, Павел ни предупреждава да „бягаме от него“ (1 Коринтяни 6:18; 1 Тимотей 6:11; 2 Тимотей 2:22). Не забравяйте, че „изкусителят“ е и господарят на рационализацията и няма ограничение за аргументите, които дяволът може да ни предложи, за да оправдае нашето греховно поведение.

Въоръжени с Божия Дух и истината на Неговото Слово, ние сме добре подготвени да преодолеем нападенията на Сатана (Ефесяни 6). Без значение какви изпитания и изкушения идват по пътя ни, Божието Слово и Дух са безкрайно по-мощни от всички планове на Сатана. Когато ходим с Духа, можем да гледаме на изкушенията като на възможност да покажем на Бог, че Той наистина е Господарят на нашия живот.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са ключовете към устояване на изкушението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries