settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог допуска да преминаваме през изпитания и скърби?

Отговор


Една от най-трудните части на християнския живот е фактът, че като станем ученици на Христос не сме имунизирани срещу житейските изпитания и скърби. Защо един добър и любящ Бог би допуснал да преминаваме през такива неща като смъртта на дете, болест и нараняване на нас и нашите любими същества, финансиви затруднения, тревога и страх? Със сигурност, ако Той ни обичаше, Той щеше да отнеме всички тези неща от нас. В края на краищата, да ни обича не означава ли, че Той иска животът ни да е лесен и удобен? Ами, не, не означава. Библията ясно учи, че Бог обича онези, които са Негови деца, и Той прави „всичко да съдействува за добро“ за нас (Римляни 8:28). Така това трябва да означава, че изпитанията и скърбите, които Той допуска в живота ни, са част от съдействането на всичко за добро. Следователно, за вярващия всички изпитания и скърби трябва да имат божествена цел.

Както при всички неща, Божията крайна цел за нас е да израстваме все повече и повече в образа на Неговия Син (Римляни 8:29). Това е целта на християнина и всичко в живота, включително изпитанията и скърбите, е направено да ни позволи да постигнем тази цел. Това е част от процеса на освещаване, като да бъдем сложени настрана за Божиите цели и пригодени да живеем живот за Неговата слава. Начинът, по който изпитанията постигат това, е обяснен в 1 Петрово 1:6-7: „В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни, с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос“ Вярата на истинския християнин ще бъде направена сигурна чрез изпитанията, които преживяваме, така че да можем да се осланяме на знанието, че тя е истинска и ще трае вечно.

Изпитанията развиват благочестив характер и това ни позволява да „се хвалим и в скръбта си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух“ (Римляни 5:3-5).Исус Христос е дал съвършения пример. „Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че,когато бяхме още грешници, Христос умря за нас“ (Римляни 5:8). Тези стихове разкриват страни от Неговата божествена цел както за изпитанията и скърбите на Исус Христос, така и за нашите. Постоянството доказва нашата вяра. „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява“ (Филипяни 4:13).

Обаче, трябва да бъдем внимателни никога да не се извиняваме за нашите „изпитания и скърби“, ако те са резултат от нашето престъпление. „Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи“ (1 Петрово 4:15). Бог ще прости греховете ни, защото вечното наказание за тях е било платено от жертвата на Христос на кръста. Обаче, ние все пак трябва да изстрадаме естествените последици в този живот за нашите грехове и лоши избори. Но Бог използва тези страдания да ни моделира и оформи за Своите цели и за наше крайно добро.

И изпитанията, и скърбите идват с цел и награда. „Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. ….. Блажен онзи човек, който издържа изпитание; защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които Го любят“ (Яков 1:2-4,12).

Чрез всички житейски изпитания и скърби имаме победата. „Но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос“ (1 Коринтяни 15:57). Въпреки че сме в духовна битка, Сатана няма власт над вярващия в Христос. Бог ни е дал Своето Слово да ни напътства, Своя Свети Дух да ни упълномощава и привилегията да идваме при Него навсякъде, по всяко време, да се молим за всичко. Той къщо ни е уверил, че никое изпитание няма да ни изпитва отвъд нашата способност да го понесем, и „ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите“ (1 Коринтяни 10:13).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог допуска да преминаваме през изпитания и скърби?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries