settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е законът на Христос?

Отговор


Галатяни 6: 2 гласи: „ Един на друг си носете теготите и така изпълнявайте Христовия закон. “ (подчертаването е добавено). Какъв всъщност е законът на Христос и как той се изпълнява, като носим тежестта си един на друг? Законът на Христос също се споменава в 1 Коринтяни 9:21, но Библията никъде не дефинира конкретно какво точно е законът на Христос. Повечето библейски учители обаче разбират Христовия закон като това, което Христос заявява, че са най-големите заповеди в Марко 12: 28–31, „ А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя заповед е най-важната от всички?Исус отговори: Първата е: „Слушай, Израилю; Господ, нашият Бог, е един Господ; и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.“ А ето втората, подобна на нея, заповед: „Да възлюбиш ближния си като себе си.“ Друга заповед, по-голяма от тези, няма. “

Следователно законът на Христос е да обичаме Бог с цялото си същество и да обичаме ближните си, както обичаме себе си. В Марк 12: 32–33 книжникът, задал въпроса на Исус, който отговаря с: „И книжникът Му каза: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;и да Го обича човек от все сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила, и да обича ближния си като себе си, това е много повече от всички всеизгаряния и жертви.“.В това Исус и книжникът се съгласяват, че тези две заповеди са в сърцевината на целия Старозаветен закон. Целилят Старозаветен закон може да бъде поставен в категорията „да обичаш Бога“ или „да обичаш ближния си“.

Различни текстове от Новия Завет твърдят, че Исус е изпълнил старозаветния закон, като го е завършил (Римляни 10: 4; Галатяни 3: 23–25; Ефесяни 2:15). Вместо на Старозаветния закон, християните трябва да се подчиняват на Христовия закон. Вместо да се опитват да си спомнят над 600 отделни заповеди в Стария Завет, християните трябва просто да се съсредоточат върху това да обичат Бога и да обичат другите. Ако християните истински и от все сърце се подчиняват на тези две заповеди, ние ще изпълняваме всичко, което Бог изисква от нас.

Христос ни освобождава от робството на стотиците заповеди в Стария Завет и ни призовава да обичаме. Първо Йоан 4: 7–8 заявява: „Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов. “. Първо Йоан 5: 3 продължава: „защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки. "

Някои използват факта, че не сме под закона на Стария Завет като извинение за греха. Апостол Павел разглежда именно този въпрос в Римляни. " Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде! “ (Римляни 6:15). За последователя на Христос избягването на греха трябва да се извършва от любов към Бога и любов към другите. Любовта трябва да бъде нашата мотивация. Когато признаем стойността на жертвата на Исус, нашият отговор е да бъдем любящи, благодарни и послушни. Когато разбираме жертвата, която Исус е направил за нас и другите, нашият отговор е да следваме Неговия пример в изразяването на любов към другите. Нашата мотивация за преодоляване на греха трябва да бъде любовта, а не желанието да се подчиняваме легално на редица заповеди. Трябва да се подчиняваме на Христовия закон, защото Го обичаме, а не за да можем да се отбележим в списъка със заповеди, които успешно сме изпълнили.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е законът на Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries