settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да бъда ефективен свидетел за Христос в един загубен свят?

Отговор


„Свидетел“ е някой, който свидетелства за факт, така че, за бъде ефективен свидетел за Христос, човек трябва да има познание от първа ръка за Него. Апостол Йоан говори за това в 1 Йоаново 1:1-3, където казва: „Това, …. което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха, за Словото на Живота“. Днес, ние, които сме изпитали новия живот в Христос, разказваме за Неговата любов и прошка, с думи, както и с начина, по който живеем живота си. Това е свидетелстването. За да бъдем ефективни в нашето свидетелство, трябва да помним няколко основни неща:

1) ТЕМАТА на нашето свидетелство е Исус Христос. Павел е определил благовестието като смъртта, погребението и възкресението на Исус Христос (1 Коринтяни 15:1-4). Ако не обясняваме жертвата на Христос, тогава не споделяме наистина благовестието. (Вижте още 1 Коринтяни 2:2 и Римляни 10:9-10.) Важна част от тази тема е фактът, че Исус Христос е единственият път към спасението, а не само един от многото пътища. „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ (Йоан 14:6, подчертаването добавено).

2) СИЛАТА на нашето свидетелство е Светият Дух. Той е Духът, който преобразява живота (Тит 3:5), а преобразеният живот е очевиден за всички. Като свидетелстваме трябва да прекарваме много време в молитва като използваме силата на Духа така, че да позволим на светлината ни да блести по такъв начин, че другите да разпознаят силата на Бог в нас (Матей5 :16).

3) ИСТИННОСТТА на нашето свидетелство ще бъде показана в начина, по който живеем живота си. Филипяни 2:15 поставя тази цел за нас: „За да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света“. Ефективният християнски свидетел ще живее живота си безукорно в силата на Светия Дух, чиито плодове показваме, когато оставаме в Христа (Йоан 15:1-8; Галатяни 5:22-23).

Може би най-важно е, че трябва да сме достатъчно запознати с Писанията, за да можем точно и последователно да представяме благовестието на другите. „Бъдете винаги готови да отговаряте, на всекиго, който ви пита за вашата надежда“ (1 Петрово 3:15). Да бъдеш винаги готов означава старателно изучаване на Библията, запомняне на Писанието и молитва за дадени от Бог възможности да споделяш с онези, чиито сърца са подготвени от Господ да чуят Неговото послание за спасение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да бъда ефективен свидетел за Христос в един загубен свят?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries