settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да прославяме Бог?

Отговор


Да „прославяш” Бог означава да Му отдадеш слава. Думата слава, свързана с Бог в Стария Завет, носи със себе си идеята за величие и великолепието. В Новия Завет думата в превод „слава“ означава „достойнство, чест, похвала и поклонение“. Събирайки двете заедно, откриваме, че прославянето на Бог означава да признаем Неговото величие и да Му отдадем почит, като Го възхваляваме и почитаме, най-вече защото Той и само Той заслужава да бъде хвален и почитан. Божията слава е същността на Неговата природа и ние Му отдаваме слава, като разпознаваме тази същност.

Въпросът, който ни идва на ум е, ако Бог има цялата слава, ккоето е така, как тогава да Му „отдадем“ слава? Как можем да дадем на Бог нещо, което е на първо място Негово? Ключът се намира в 1 Летописи 16: 28-29, „Отдайте на ГОСПОДА вие, семейства на племената,

отдайте на ГОСПОДА слава и сила. на ГОСПОДА славата, дължима на името Му;

донесете принос и влезте пред Него; поклонете се на ГОСПОДА с великолепие свято. " В този стих виждаме две действия от наша страна, които съставляват прославянето на Бог. Първо, ние Му „приписваме“ или му придаваме слава, защото това се дължи на Него. Никой друг не заслужава похвалата и поклонението, които ние даваме, за да Го прославим. Исая 42: 8 потвърждава това: "Аз съм ГОСПОД; това е Моето име; и не искам да дам славата Си на друг, нито хвалението Си – на изваяните идоли. “Второ, ние трябва да „принесем принос“ на Бог като част от поклонението, което Го прославя. Какво е приношението, което донасяме на Бог, за да Го прославим?

Приносът, който донасяме на Бог, когато идваме при Него в блясъка или красотата на Неговата святост, включва съгласие, послушание, и подчинение на Неговите качества . Прославянето на Бога започва със съгласие с всичко, което Той казва, особено за Себе Си. В Исая 42: 5 Бог заявява: „Така казва Бог, ГОСПОД, Който е направил небето и го е разпрострял, Който е разстлал земята с произведенията ѝ, Който дава дихание на народа, който е на нея; и дух на тези, които ходят по нея: “ Поради това кой е Той, свят, съвършен и истинен, Неговите прокламации и устави са святи, съвършени и верни (Псалм 19: 7) и ние Го прославяме, като ги слушаме и се съгласяваме. Божието Слово, Библията, е Неговото Слово за нас и всичко необходимо за живота ни е в Него. Със слушането и съгласието обаче няма да Го прославим, освен ако не Му се покорим и не се подчиним на заповедите, съдържащи се в Неговото Слово. „А милостта на ГОСПОДА е отвека и довека върху онези, които се боят от Него, и правдата Му – върху внуците на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. “ (Псалм 103: 17-18). Исус повтаря идеята, че прославянето и любовта към Бога са едно и също нещо в евангелието от Йоан 14:15: „Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди. “.

Ние също прославяме Бог, като се упражняваме в Неговите качества и дела. В последната си проповед, преди да бъде убит заради вярата си, Стефан преразказва историята на Божиите отношения с Израел от времето, когато Авраам напуснал страната си в подчинение на Божията заповед, чак до идването на Христос, „Праведния“ когото Израел предаде и уби. Когато разказваме за Божията работа в живота ни, как Той ни е спасил от греха и за чудесните дела, които Той върши в сърцата и умовете ни всеки ден, ние Го прославяме пред другите. Въпреки че другите не винаги искат да чуят нашия прославящ се Бог, Той е повече от доволен от това. Тълпата, която беше обградила Стефан, мразила това, което той казал, прикривайки уши се втурнала към него, за да го убие с камъни. „А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога; “ (Деяния 7:55).

Да прославяме Бог означава да възхваляваме Неговите качества - Неговата святост, вярност, милост, благодат, любов, величие, суверенитет, сила и всезнание. Достатъчно е да назовем само няколко – повтаряйки ги отново и отново в съзнанието си и разказвайки на другите за особената природа на спасението, което Той предлага.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да прославяме Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries