settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да пребъдваш в Христос?

Отговор


Да „пребъдваш” означава да живееш, да продължиш или да останеш; така че да пребъдваш в Христос означава да живееш в Него или да останеш в Него. Когато човек е спасен, той или тя е описан като човек „в Христос“ (Римляни 8: 1; 2 Коринтяни 5:17), държан в безопасност в постоянна връзка (Йоан 10: 28–29). Следователно пребъдването в Христос не е специално ниво на християнски опит, достъпно само за малцина; по-скоро това е позицията на всички истински вярващи. Разликата между тези, които пребъдват в Христос, и тези, които не пребъдват в Христос, е разликата между спасените и неспасените.

За пребъдването в Христос се говори в 1 Йоан 2: 5–6, където то е синоним на „познаване“ на Христос (стихове 2 и 3). По-късно в същата глава Йоан приравнява „оставането“ в Бащата и Сина с обещанието за вечен живот (стихове 24 и 25). В библейски смисъл „пребъдването“, „пребиваването“ и „познаването“ на Христос са препратки към едно и също нещо: спасението.

Фразата, “пребъдващ в Христос”, изобразява интимни, близки отношения, а не просто повърхностно познаване. В Йоан 15: 4–7 Исус казва на учениците си, че черпенето на живот от Него е от съществено значение, използвайки картината на клони, обединени в лоза: „ Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят. Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.” Без това жизнено единство с Христос, което спасението осигурява, не може да има живот и производителност. На друго място Библията оприличава връзката ни с Христос с тази на тяло с глава (Колосяни 1:18) - друг съществен съюз.

Някои хора приемат предупреждението от Йоан 15: 6 (клоните, които не престояват в лозата, се изхвърлят и изгарят), че означава, че християните винаги са в опасност да загубят спасението си. С други думи, те казват, че е възможно да бъдем спасени, но не и „да пребъдваме“, в този случай ще бъдем изхвърлени. Но това би могло да бъде вярно само ако „пребъдването“ е отделно от спасението, отнасяйки се до състояние на близост с Христос, към което трябва да се стремим да постигнем след спасението. Библията е ясна, че спасението идва по благодат и се поддържа по благодат (Галатяни 3: 2–3). Също така, ако клон по някакъв начин може да отпадне от лозата, което води до загуба на спасение, тогава други, много ясни пасажи от Писанието ще бъдат противоречиви (вж. Йоан 10: 27–30).

Най-добре е да интерпретираме метафората за лозаta по този начин: очевидно Исус е истинската лоза. Клонite, които „пребъдват“ в Него, са истински спасени - те имат реална и жизненоважна връзка със Спасителя. Изсъхналите клони, които не „пребъдват” в Него, са неспасените претенденти, които имаха престорена привързаност към лозата, но не черпеха живот от Него. В крайна сметка претендентите ще се видят такива, каквито са били: закачени там, които не са имали автентична привързаност към Исус. Известно време и Петър, и Юда изглеждаха идентични в своя път с Христос. Но Петър беше привързан към лозата; Юда не .

Йоан повтаря принципа с изсъхналите клони по този начин: „От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. “(1 Йоан 2:19).

Едно от доказателствата за спасението е постоянството или постоянното пребиваване в Христос. Спасените ще продължат в своята разходка с Христос (вж. Откровение 2:26). Тоест, те ще „пребъдват” или ще останат в Него. Бог ще завърши Своето дело в тях (Филипяни 1: 6) и те ще донесат много плодове за слава на Бог (Йоан 15: 5). Тези, които отпаднат, обръщат гръб на Христос или не успяват да пребъдат, просто показват липсата на спасителна вяра. Пребъдването не е това, което ни спасява, но е един от знаците на спасението.

Доказателствата за пребиваване в Христос (т.е. доказателства, че човек наистина е спасен, а не просто се преструва) включват подчинение на Христовите заповеди (Йоан 15:10; 1 Йоан 3:24); по примера на Исус (1 Йоан 2: 6); живот без обичайни грехове (1 Йоан 3: 6); и осъзнаването на божествено присъствие в нечий живот (1 Йоан 4:13)

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да пребъдваш в Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries