settings icon
share icon
Въпрос

Християните грешници ли са, светци ли са или и двете?

Отговор


Християните са едновременно грешници и светии. Всички хора са грешници, защото ние сме родени в грях. Но не всички хора са светци. Според Библията светец не е някой, който е направил прекрасни неща, нито пък някой, който е бил определен за светец от църква или организация. Думата, „светец“ в Новия Завет, хагиос, буквално означава „свещен, физически чист; морално непорочен или религиозен; церемониално осветен; святи “. В контекста на пасажите от Новия Завет, светци са тези, които принадлежат към тялото на Христос, спасени чрез благодат, чрез вяра (Ефесяни 2: 8–9). С други думи, светец е друга дума за християнин, истински вярващ в Господ Исус Христос.

Ясна е библейската истина, че всички са родени в грях и всички имат грешна природа. Писанието казва, че Бог е създал човечеството първоначално добро и без грешна природа : „Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.

И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. ”(Битие 1: 26–27). Битие 3 описва падането на Адам и Ева и с това падане грехът влиза в двете безгрешни преди това същества. И когато имаха деца, тяхната природа на греха се предаваше на тяхното потомство. По този начин всеки човек е грешник.

Светците, от друга страна, не са родени светци; те стават светци, като се прераждат. Тъй като всички ние „Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, “ (Римляни 3:23), всички ние се нуждаем от духовно прераждане, без което ще продължим в греховното си състояние през цялата вечност. Но Бог, чрез Своята голяма милост и благодат, е осигурил (единственото) средство за превръщане на грешника в светец - Господ Исус Христос, който идва „да даде живота Си като откуп за мнозина“ (Матей 20:28). Когато признаем нуждата си от Спасител от греха и приемем Неговата жертва лично , ние ставаме светии.

Няма йерархия при светците. Всички, които принадлежат на Христос по вяра, са светии и никой от нас не е по-„светец“ от нашите братя и сестри християни. Апостол Павел, който не е повече светец от най-незначителния християнин, започва първото си писмо до коринтската църква, като заявява, че те са „до Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на Исус Христос, нашия Господ, Който е и техен, и наш: ”(1 Коринтяни 1: 2). В този стих хагиос се превежда „светии“, „свят“ и „осветен“ в различни библейски версии, което води до недвусмисленото заключение, че всички, които някога са призовавали Христос за спасение, са светии, осветени от Господ. Всички ние сме „съграждани на светиите и членове на Божия дом“ (Ефесяни 2:19).

Ние не сме светии, защото сме обявени за светии от църква, нито можем да работим по пътя си към светинята. След като веднъж сме спасени чрез вяра, ние сме призовани към определени действия, подобаващи на нашето призвание като светци на Бог. „ но както е свят Този, Който ви е призовал, така бъдете святи и вие в цялото си поведение; защото е писано: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.“ (1 Петър 1: 15–16). Светиите не са безгрешни, но животът на светците отразява реалността на присъствието на Христос в сърцата ни, “ защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са казали: „Защото дори Негов род сме.“ “ (Деян. 17:28).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Християните грешници ли са, светци ли са или и двете?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries