settings icon
share icon
Въпрос

Как да получава Божието прощение?

Отговор


В Деяния 13:38 се заявява: “И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете.”

Какво представлява прощението и защо се нуждая от него?

Думата “прощавам” означава да избърша дъската, да се извиня, да анулирам дълг. Когато постъпим зле с някого, ние се нуждаем от неговото прощение, за да се възстановят отношенията ни. Прощението не се дава, защото съгрешилият човек заслужава да му бъде простено. Никой не заслужава да му бъде простено. Прощението е дело, което е израз на любов, милост и благодат. Прощението е решение да не държиш обида срещу някого, независимо от това какво ти е направил.

В Библията се казва, че всички ние се нуждаем от Божието прощение. Всички ние сме вършили грехове. В Еклисиаст 7:20 се заявява: “Наистина няма праведен човек на земята, който да върши добро и да не греши.” В I Йоан 1:8 се казва: “ Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас.” Всички грехове в крайна сметка са израз на бунт срещу Бога (Псалм 51:4). Ето защо ние толкова силно се нуждаем от Божието прощение. Ако не ни бъде простено, ще прекараме вечността, като страдаме от последствията от греховете си (Матей 25:46; Йоан 3:36).

Прощение – Как да го получа?

За наша радост Бог е любящ и милостив. Той силно желае да прости греховете ни! II Петрово 3:9 ни казва: “…заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.” Бог иска да ни прости, затова и предоставя всичко, което е нужно, за да ни бъде простено.

Единственото справедливо наказание за нашите грехове е смърт. В първата половина от Римляни 6:23 се заявява: “Заплатата на греха е смърт…” Ние заслужаваме вечна смърт поради греховете си. Бог, съобразно своя съвършен план, става човек – Исус Христос (Йоан 1:1, 14). Исус умря на кръста, като понесе наказанието, което ние заслужавахме – смърт. II Коринтяни 5:21 ни учи: “[Бог], Който за нас направи грях Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него правда пред Бога.” Исус умря на кръста, като пое наказанието, което ние заслужавахме! Тъй като Исус е Бог, смъртта Му осигурява прощение за греховете на целия свят. В I Йоан 2:2 се казва: “Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.” Исус възкръсна от мъртвите, като оповести победата Си над греха и смъртта (I Коринтяни 15:1-28). Слава на Бога, чрез смъртта и възкресението на Исус Христос втората половина от Римляни 6:23 също става реалност: “…а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.”

Искаш ли да ти бъдат простени греховете? Усещаш ли непрекъснато чувство на вина, от което не можеш да се отървеш. Можеш да получиш прощение на греховете си, ако поставиш вярата си в Исус Христос като твой Спасител. В Ефесяни 1:7 се казва: “В Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат.” Исус плати нашия дълг, за да ни бъде простено. Всичко, което трябва да направиш, е да помолиш Бог да ти прости чрез Исус, като вярваш, че Исус умря, за да плати за твоето прощение – и Той ще ти прости! Йоан 3:16-17 съдържа това прекрасно послание: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”

Прощение – наистина ли е толкова лесно?

Да, толкова е лесно! Не можеш да спечелиш Божието прощение. Не можеш да си платиш за него. Можеш единствено да го получиш с вяра чрез благодатта и милостта на Бога. Ако искаш да приемеш Исус Христос като свой Спасител и да получиш прощение от Бога, тук ти предлагаме една молитва, с която можеш да се помолиш. Казването на тази молитва или на която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено доверието в Исус Христос може да ти даде прощение на греховете. Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за прощението, което ти дава. “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението ми. Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как да получава Божието прощение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries