settings icon
share icon
Въпрос

Каква е разликата между християнин и ученик?

Отговор


Термините ученик и християнин са свързани, но не са синоними. Гръцкият термин за „ученик“ в Новия Завет е matetes, което означава повече от просто „ученик“ или „учещ“. Ученикът е „последовател“, някой, който се придържа изцяло към ученията на друг, като ги прави негово правило за живот и поведение. Фарисеите се гордееха, че са ученици на Мойсей (Йоан 9:28). Последователите на Исус бяха наречени „ученици“ много преди да бъдат наречени „християни“. Тяхното ученичество започва с призива на Исус и изисква от тях да упражняват волята си да Го следват (Матей 9: 9).

Исус бил доста категоричен относно цената да бъде следван. Ученичеството изисква напълно отдаден живот: „И така, ако някой от вас не се отрече от всичко, което има, не може да бъде Мой ученик. “ (Лука 14:33). Очаква се жертвоприношение: „Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва. ““ (Матей 16:24).

Не всички последователи на Исус са успели да поемат такъв ангажимент. Имало много, които напуснали Исус след известно време. „Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха и не ходеха вече с Него. (Йоан 6:66)

Исус използва термина ученик, но никога християнин. За пръв път виждаме думата християнин в книгата Деяния: „и като го намери, доведе го в Антиохия; и като се събираха в църквата цяла година, поучаваха значително множество. За първи път в Антиохия учениците бяха наречени християни. “ (Деяния 11:26). Повечето изследователи на Библията са съгласни, че е малко вероятно самите вярващи да са измислили името „християни“. Ранната църква е имала други имена за себе си, като „ученици“ (Деяния 13:52; 20: 1; 21: 4) и „светии“ (Римляни 1: 7; 1 Коринтяни 16: 1; Ефесяни 1: 1) и „Братя“ (1 Коринтяни 1: 9; 1 Петър 3: 8).

Името „християнин“, което означава „принадлежност към Христос“, изглежда е измислено от тези извън църквата. Най -вероятно се имало предвид някакъв унизителен термин. Само два пъти думата се появява в Новия завет (Деяния 26:28; 1 Петър 4:16). Идеята, че терминът християнин първоначално е бил порицателен, намира известна подкрепа в 1 Петър 4:16: „Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. “.

В библейски план християнинът е ученик на Христос. Християнин е някой, който има вяра в Господ Исус Христос (Йоан 1:12). Християнинът е роден отново със силата на Светия Дух (Йоан 3: 3). Християнинът „принадлежи на Христос“ и всеки ден се трансформира в подобие на Христос (2 Коринтяни 3:18).

Истинският християнин (не само наричащ се такъв) ще трябва да бъде и ученик на Христос. Тоест, той е преценил и е посветил живота си да следва Исус. Той приема призива за жертва и следва, където Господ води. Християнският ученик се придържа към учението на Исус, прави Христос негов приоритет и живее съответно с това. Той участва активно в създаването на други християнски ученици (Матей 28: 19–20).

Истинският християнски ученик вярва в Христос и притежава нов живот чрез обитаващия Свети Дух. Тъй като обича Христос, християнинът ще бъде и послушен ученик (Йоан 14:15). Павел описва реалността да бъдеш християнски ученик: „Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. ”(Галатяни 2:20).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е разликата между християнин и ученик?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries