settings icon
share icon
Въпрос

Какъв трябва да бъде християнският живот?

Отговор


Християнският живот трябва да бъде живот, живян чрез вяра. Именно чрез вяра влизаме в християнския живот и чрез вяра го изживяваме. Когато започваме християнския живот, когато идваме при Христос за прошка на греха, ние разбираме, че това, което търсим, не може да бъде получено по друг начин, освен чрез вяра. Не можем да работим за пътя към небето, защото нищо, което някога бихме могли да направим, не би било достатъчно. Онези, които вярват, че могат да постигнат вечен живот, като спазват правила и разпоредби - списък на възможностите и нещата - отричат това, което Библията ясно учи. „А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че „праведният чрез вяра ще живее“; “(Галатяни 3:11). Фарисеите от дните на Исус отхвърлили Христос, защото Той им казал точно това - истината, че всичките им праведни дела са безполезни и че само вярата в техния Месия ще ги спаси.

В Римляни 1 Павел казва, че Евангелието на Исус Христос е силата, която ни спасява, като Евангелието е добрата новина, и че всички, които вярват в Него, ще имат вечен живот. Когато влезем в християнския живот чрез вяра в тази добра новина, ние виждаме как вярата ни расте, когато опознаваме все повече и повече Бог, който ни е спасил. Евангелието на Христос всъщност ни разкрива Бог, докато живеем, за да се приближаваме до Него всеки ден. В Римляни 1:17 се казва: „Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано:„Праведният чрез вяра ще живее.“ “Така че част от християнската животът е усърдно четене и изучаване на Словото, придружено от молитва за разбиране и мъдрост и за по-близки, по-интимни отношения с Бог чрез Святия Дух.

Християнският живот също трябва да бъде живот на отричане на себе си, за да живеем живот с вяра. Павел каза на галатяните: „Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. ”(Галатяни 2:20). Да бъдем разпнати с Христос означава, че ние считаме старата си природа като прикована към кръста и решаваме да живеем в новата природа, която е Христова (2 Коринтяни 5:17). Този, който ни обичаше и умря за нас, сега живее в нас и животът, който живеем, е чрез вяра в Него. Да живеем християнския живот означава да жертваме собствените си желания, амбиции и слава и да ги заместваме с тези на Христос. Ние можем да направим това само чрез Неговата сила, чрез вярата, която Той ни дава чрез Своята благодат. Част от християнския живот е молитва за тази цел.

Християнският живот също би трябвало да продължи докрай. Евреи 10: 38-39 разглежда този въпрос, като цитира старозаветния пророк Авакум: „Сега праведният ще живее с вяра; Но ако някой се отдръпне, душата Ми няма удоволствие от него. " Бог не е доволен от онзи, който „се отдръпва“ от Него, след като е поел ангажимент, но тези, които живеят с вяра, никога няма да се отдръпнат, защото те се пазят от Святия Дух, който ни уверява, че ще продължим с Христос до края ( Ефесяни 1: 13-14). Писателят на Евреи продължава да проверява тази истина в стих 39: „ Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява. “ Истинският вярващ е този, който вярва докрай.

Така че християнският живот е такъв, който се живее чрез вяра в Бога, който ни е спасил, упълномощава ни, запечатва ни за небето и чрез чиято сила сме задържани завинаги. Ежедневният живот на вярата е този, който расте и укрепва, когато търсим Бог в Неговото Слово и чрез молитва и обединение с други християни, чиято цел на Христоподобност е подобна на нашата.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв трябва да бъде християнският живот?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries