settings icon
share icon
Въпрос

„Кой съм в Христос?”

Отговор


Според 2 Коринтяни 5:17: „Ако е някой в Христос, той е ново създание; старото премина, ето – всичко стана ново!” Има две гръцки думи, които се превеждат „нов” в Библията. Първата, neos, се отнася за нещо, което е било направено току що, но вече съществуват много други неща точно като него. Думата, която е преведена като „нов” в този стих, е думата kainos, която означава „нещо, което е направено току що и се различава от всичко друго, което съществува.” В Христос ние сме направени изцяло ново създание, точно както Бог сътвори първоначално небето и земята – Той ги направи от нищо; същото прави и с нас. Той не изчиства просто нашата стара същност; той прави изцяло нова същност. Когато сме в Христос, ние „участваме в божественото естество” (2 Петрово 1:4). Самият Бог в личността на Святия Дух, се заселва в нашите сърца. Ние сме в Христос и Той е в нас.

В Христос ние сме възродени, обновени и новородени и това ново създание желае духовните неща, докато старото естество желае плътските неща. Новото създание общува с Бога, покорява се на Неговата воля и е посветено да Му служи. Това са действия, на които старото естество не е способно, нито дори желае да ги върши. Старото естество е мъртво за нещата на духа и не може да се съживи. То е „мъртво в престъпления и грехове” (Ефесяни 2:1) и може да се съживи само чрез свръхестествено събуждане, което се случва, когато идваме до Христос и Той започва да обитава в нас. Христос ни дава абсолютно ново и свято естество и живот, който не може да се поквари. Нашият стар живот, който преди това е бил мъртъв за Бог заради греха, е погребан, а ние сме възкресени, за да „ходим в нов живот” с Него (Римляни 6:4).

Ако принадлежим на Христос, ни се съединяваме с Него и вече не сме роби на греха (Римляни 6:5-6); ние оживяваме с Него (Ефесяни 2:5); ставаме съобразни с Неговия образ (Римляни 8:29); свободни сме от осъждането и вървим не по плътта, а по Духа (Римляни 8:1) и сме част от Христовото тяло заедно с другите вярващи (Римляни 12:5). Вярващият притежава сега ново сърце (Езекиил 11:19) и е бил благословен с „всяко духовно благословение в небесни места в Христа Исуса” (Ефесяни 1:3).

Може да се чудим защо толкова често не живеем по описания начин, макар да сме предали живота си на Христос и да сме сигурни в своето спасение. Причината за това е, че нашето ново естество живее в старите ни плътски тела, и тези двете воюват едно срещу друго. Старото естество е мъртво, но новото естество тепърва трябва да се бори със старата „шатра”, в която обитава. Злото и грехът все още присъстват, но вярващият сега ги вижда в нова перспектива и те вече не го контролират така, както преди. Сега, когато сме в Христос, можем да изберем да не съгрешаваме, докато старото естество не можеше да направи това. Сега имаме възможността да изберем да храним или новото естество чрез Словото, молитва и покорство, или да храним плътта като пренебрегваме тези неща.

Когато сме в Христос, „ние сме повече от победители чрез Този, който ни възлюби” (Римляни 8:37) и можем да се радваме в нашия Спасител, който прави всичко възможно (Филипяни 4:13). В Христос сме обичани, простени и в безопасност. В Христос сме осиновени, оправдани, изкупени, помирени и избрани. В Христос сме победоносни, изпълнени с радост и мир, и имаме истински смисъл в живота. Какъв чудесен Спасител е Христос!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

„Кой съм в Христос?”
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries