settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за непростителността?

Отговор


Библията има много какво да каже за прошката и непростителността. Може би най-известното учение за непростителност е притчата на Исус за безмилостния слуга, записана в Матей 18:21-35. В притчата един крал прощава изключително голям дълг (по принцип такъв, който никога не може да бъде изплатен) на един от своите слуги. По-късно обаче същият слуга отказва да прости малкия дълг на друг човек. Кралят чува за това и отменя предишното си опроштение. Исус завършва, като казва: „Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си. ” (Матей 18:35). Други пасажи ни казват, че ще ни бъде простено, както прощаваме ние (вижте Матей 6:14; 7:2; и Лука 6:37, например).

Не се обърквайте тук; Божията прошка не се основава на нашите дела. Прошката и спасението се основават изцяло на личността на Бог и чрез изкупителното дело на Исус на кръста. Въпреки това, нашите действия показват нашата вяра и степента, до която разбираме Божията благодат (вижте Яков 2:14-26 и Лука 7:47). Ние сме напълно недостойни, но Исус избра да плати цената за нашите грехове и да ни даде прошка (Римляни 5:8). Когато наистина разберем величието на Божия дар за нас, ние ще го предадем. Дадена ни е благодат и трябва да дадем благодат на другите в замяна. В притчата сме ужасени от слугата, който не би простил малък дълг, след като му беше простен неизплатим дълг. И все пак, когато сме непрощаващи, ние действаме точно като слугата в притчата.

Непрошката също ни лишава от изпълнения живот, с който Бог възнамерява да ни дари. Вместо да насърчава справедливостта, нашата непростителност се превръща в горчивина. Евреи 12:14-15 предупреждава: „Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него;” По подобен начин, 2 Коринтяни 2:5-11 предупреждава, че непростителността може да бъде възможност за Сатана да ни провали.

Ние също така знаем, че онези, които са съгрешили срещу нас – на които може да не искаме да простим – са държани отговорни от Бог (виж Римляни 12:19 и Евреи 10:30). Важно е да се признае, че да простиш не означава да омаловажаваш грешка или непременно да се примириш. Когато изберем да простим, ние освобождаваме човек от дълговете му към нас. Отказваме се от правото да търсим лично отмъщение. Ние избираме да кажем, че няма да го обвиняваме за неговите неправомерни действия. Въпреки това, ние не приемаме непременно този човек обратно в нашето доверие или напълно да го освобождим от последствията от неговия грях. Казва ни се, че „заплатата на греха е смърт“ (Римляни 6:23). Макар че Божията прошка ни освобождава от вечна смърт, тя не винаги ни освобождава от смъртоносните последици от греха (като нарушени взаимоотношения или наказанието, предвидено от съдебната система). Прошката не означава, че се държим така, сякаш не е извършено лошо; това означава, че признаваме, че ни е дадена изобилна благодат и че нямаме право да държим отговорен някой за грешките му.

Отново и отново Писанието ни призовава да си прощаваме един на друг. Ефесяни 4:32, например, казва: „и бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.” . Много ни е дадено по пътя на прошката и много се очаква от нас в отговор (вж. Лука 12:48). Въпреки че прошката често е трудна, да бъдеш непрощаващ означава да не се подчиняваш на Бога и да омаловажаваш величието на Неговия дар.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за непростителността?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries