settings icon
share icon
Въпрос

Защо трябва да искам да служа на Бог?

Отговор


Фактът, че трябва да служим на Бога, е очевиден в Писанието (вж. Лука 4: 8). Защо трябва да искаме да служим на Бог е по-труден въпрос. Всеки попитан християнин може да има различна причина за служене; различните хора са мотивирани от различни неща. Библията обаче ясно посочва, че когато човек е в реална връзка с Бог, той ще служи на Бога. Трябва да искаме да служим на Бог, защото Го познаваме; неразделна част от познаването Му е желанието ни да Му служим.

Бог винаги е имал намерение да ни направи като Неговия Син Исус (Римляни 8:29). Когато разглеждаме живота на Исус, не може да се отрече, че Той е бил слуга. Целият живот на Исус беше съсредоточен върху служенето на Бога - чрез поучаване, изцеление и прокламиране на Царството (Матей 4:23). Той дойде не „да му служат, а да служи“ (Матей 20:28). След това, в нощта на ареста Си, Исус изми краката на учениците, оставяйки им последна заръка да си служат един на друг: „Дадох ви пример да правите, както аз направих за вас“ (вж. Йоан 13: 12–17). Така че, ако Исус е пример за служене и Бог иска да ни направи като Него, тогава е съвсем очевидно, че и ние трябва да си служим.

Истинското служене не може да бъде отделено от любовта. Можем да преминем през различни служения на Бог, но ако сърцата ни не са в това, ние пропускаме смисъла. Първо Коринтяни 13 ясно посочва, че ако нашата служба не се корени в любовта, тя е безсмислена. Да служим на Бога от чувство за задължение, а не от любов , е не това, което Той желае. По-скоро, за да служим на Бог това трябва да бъде нашият естествен, изпълнен с любов отговор на Този, който първо ни е обичал (вж. 1 Йоан 4: 9-11).

Апостол Павел е чудесен пример за това как взаимоотношенията с Бог чрез Христос водят до живот на служение. Преди своето обръщане Павел преследва и убива вярващи, мислейки, че служи на Бог. Но след като срещнал Исус по пътя за Дамаск, той незабавно посветил остатъка от живота си на истинско служене на Бога чрез разпространение на Евангелието на Исус Христос (вж. Деяния 9:20). Павел описва тази трансформация в 1 Тимотей 1: 12–14: „Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, Който ми даде сила, че ме сметна за верен и ме постави на службата, при все че бях преди това хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже като невеж вършех това в неверие; и благодатта на нашия Господ се преумножи към мене с вяра и любов в Христос Исус. " След като Павел осъзнава любовта и благодатта, които Бог му беше дал, отговорът му беше да служи на Бога.

Библията предлага няколко мотивации за нашата служение. Искаме да служим на Бога, защото „получаваме царство, което не може да бъде разклатено“ (Евреи 12:28), тъй като нашата работа осигурява „нуждите на Господния народ“ (2 Коринтяни 9:12), защото нашата служба доказва нашата вяра и кара другите да хвалят Бога (2 Коринтяни 9:13) и защото Бог вижда и възнаграждава нашия труд на любов (Евреи 6:10). Всеки от тях е добра причина да служим на Бог.

Можем да раздаваме само това, което сме получили . Причината да можем да обичаме и да служим на Бог е, че Той първо ни е обичал и ни е служил чрез Исус Христос. Колкото повече осъзнаваме и изпитваме Божията любов в собствения си живот, толкова по-склонни сме да откликваме в любов, като Му служим. Ако искате да служите на Бог, ключът е да Го опознаете! Помолете Светия Дух да ви разкрие повече от Бог (Йоан 16:13). Когато наистина познаваме Бог, който е любов (1 Йоан 4: 8), нашият естествен отговор е желанието да го обичаме и да Му служим в замяна.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо трябва да искам да служа на Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries