settings icon
share icon
Въпрос

Какво е пълното Божие въоръжение?

Отговор


Изразът „пълно Божие въоръжение” идва от Ефесяни 6:13-17 (Верен): „Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден и като победите, да устоите. И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в бронения нагръдник на правдата, и с краката си обути с готовност за проповядване на благовестието на мира. А освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на лукавия. Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието Слово.”

Ефесяни 6:12 ясно показва, че конфликтът със Сатана е духовен и затова никакви материални оръжия не може да бъдат ефективни срещу него и неговите протежета. На нас не ни се дава списък със специфични тактики, които Сатана ще използва, но пасажът е достатъчно ясен, че когато вярно спазим всички инструкции, ние ще можем да устоим, и ще имаме победа, независимо от стратегията на Сатана.

Първият елемент от нашето въоръжение е истината (стих 14). Това е лесно за разбиране, тъй като Сатана е „баща на лъжите” (Йоан 8:44). Измамата е на челно място в списъка с нещата, които Бог счита за мерзост. „Лъжливият език” е едно от нещата, които Той описва като „омразни на Него” (Притчи 6:16-17). Затова сме призовани да се облечем с истина за наше собствено освещение и избавление, както и в полза на тези, на които свидетелстваме.

Освен това, в стих 14 ни се казва да сложим бронирания нагръдник на правдата. Бронираният нагръдник предпазва жизнено важните органи на войника от удари, които иначе може да бъдат фатални. Тази правда не е праведните дела, които са направени от хората. По-скоро това е правдата на Христос, вменена от Бог и получена чрез вяра, която пази нашите сърца срещу обвиненията и нападките на Сатана и защитава нашата душа от неговите атаки.

Стих 15 говори за подготовката на нозете за духовния конфликт. По време на война врагът понякога поставя опасни препятствия по пътя на напредващите войници. Идеята да се подготвим с евангелието на мира като обувни принадлежности предполага, че трябва да напредваме в територията на Сатана с посланието за благодат, което е толкова важно за спечелването на души за Христос, въпреки пречките на дявола. Сатана има много препятствия, които са поставени на пътя, за да спрат разпространението на евангелието.

Щитът на вярата, за който се говори в стих 16, прави неефективни опитите на Сатана да посее съмнения относно верността на Бог и Неговото Слово. Нашата вяра – на която Христос е „начинател и усъвършител” (Евреи 12:2) – е като златен щит, скъпоценен, здрав и солиден.

Шлемът на спасението в стих 17 е защитата на главата, която е критично важна част от тялото. Можем да кажем, че нашият начин на мислене се нуждае от запазване. Главата е седалището на ума, който, когато е хванал здраво сигурната надежда за вечен живот, няма да приеме лъжливи учения или да отстъпи пред изкушенията на Сатана. Неспасеният човек не може да се надява, че ще отблъсне ударите на лъжливите учения, защото той е без шлем на спасение и неговият ум не може да различава духовната истина от духовната заблуда.

Стих 17 сам дава тълкувание за меча на Духа – той е Божието Слово. Докато останалите елементи от духовното въоръжение са защитни, мечът на Духа е единственото нападателно оръжие в Божието въоръжение. Това говори за святостта и силата на Божието Слово. Не може да се измисли по-голямо духовно оръжие. Когато Исус беше изкушаван в пустинята, Словото на Бог винаги беше Неговия съкрушителен отговор към Сатана. Какво благословение е, че същото Слово е на наше разположение!

В стих 18 ни се казва да се молим в Духа (т.е. с ума на Христос, с Неговото сърце и Неговите приоритети), като допълнение към носенето на пълното Божие въоръжение. Не можем да пренебрегнем молитвата, тъй като тя е средството, чрез което вземаме духовна сила от Бога. Нашите усилия в духовната война ще бъдат напразни и безсмислени, ако не се молим, ако не разчитаме на Бога. Пълното Божие въоръжение – истината, правдата, евангелието, вярата, спасението, Словото на Бог и молитвата – са средствата, които Бог ни е дал, чрез които можем да бъдем духовни победители, като побеждаваме атаките и изкушенията на Сатана.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е пълното Божие въоръжение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries