settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да бъдеш освещен?

Отговор


Да бъдеш освещен означава да бъдеш „отделен“. Синоними за освещен са свят, свещен и др. Библията говори за неща, кооито са „свещени“, като планината Синай (Изход 19:23) , даровете за храма (Матей 23:17); някои дни, като съботата (Изход 20:8); имена, като Божиите (Матей 6:9); хора, като израилтяните (Левит 20:7–8), както и християните (Ефесяни 5:26).

За да бъде осветено нещо, означава, че то е отделено за специална употреба. Синай беше отделен от всички други планини за даването на Закона. Храмът в Йерусалим беше отделен от всички останали места за поклонение на единствения истински Бог: „Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името Ми в него до века; и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там завинаги. ” (2 Летописи 7:16).

Нещата, които са осветени, са запазени за Божиите цели и не трябва да се използват за ежедневни задачи. В нощта, когато падна Вавилон, цар Валтасар „Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които дядо му Навуходоносор беше задигнал от храма, който беше в Йерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. ” (Даниил 5:2). Това беше едно от последните действия на Валтасар, тъй като той беше убит същата нощ от нахлуващите персийци. Божието име е „свещено“ (Лука 11:2) и всяко лекомислено или неуважително използване на Неговото име е нецензурно.

Исус говори за Себе Си като осветен в Йоан 17:19; с други думи, Той е свят и „отделен“ от греха. Неговите последователи трябва да бъдат отделени по подобен начин от греха и за Божия употреба (вж. 1 Петър 1:16).

Хората, които са осветени, са новородени и следователно са част от Божието семейство (Евреи 2:11). Те са запазени за Божия употреба. Те познават „освещаващото дело на Духа“ в живота си (1 Петър 1:2). Те разбират, че са „призовани да бъдат Негов свят народ“ (1 Коринтяни 1:2).

Да бъдем осветени означава, че Бог е действал в живота ни. Съгласно старозаветния закон кръвта на жертва се изискваше, за да отдели нещата на Бога: „И почти мога да кажа, че по закона всичко се очиства с кръв; и без проливане на кръв няма прощение. ” (Евреи 9:22). Кръв беше поръсена върху мебелите на скинията, върху свещеническите дрехи и върху хората. Нищо не се смяташе за осветено, докато не влезе в контакт с кръвта. Това беше картина на духовното приложение на кръвта на Христос за нашето спасение – ние сме „поръсени с Неговата кръв“ (1 Петър 1:2). Точно както древният храм е бил осветен за Божията употреба, нашите тела са храмове на Светия Дух, и са отделени за Божиите святи цели (1 Коринтяни 6:19).

Да бъдем осветени означава, че Божието Слово е оказало влияние върху нас. Именно „чрез словото“ Бог ни очиства и ни прави святи (Ефесяни 5:26; Йоан 17:17).

Бог ни кани, нас грешните, да отидем при Него „каквито сме“ и да получим Неговата милост и прошка. Когато сме спасени, Святият Дух започва невероятното Си дело да ни преобразува в образ и подобие на Христос. Да бъдем осветени означава, че Бог ни обича твърде много, за да ни позволи да останем същите.

Молитвата на апостола е за всички вярващи, навсякъде: „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. ” (1 Солунци 5:23).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да бъдеш освещен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries