settings icon
share icon
Въпрос

Какво има предвид Исус, когато обещава изобилен живот?

Отговор


В Йоан 10:10 Исус казва: „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.“ За разлика от крадеца Господ Исус не идва по себични причини. Той идва да дава, не да получава. Той идва, за да могат хората да имат живот в Него, който е смислен, целенасочен, радостен и вечен. Получаваме този изобилен жевот в момента, в който Го приемем за наш Спасител.

Тази дума „изобилен“ на гръцки е perisson, означаваща „извънредно, много високо, отвъд мярка, повече, предостатъчен, количество толкова изобилно, че е значително повече отколкото някой би предполагал или очаквал “. Накратко, Исус ни обещава много по-добър живот отколкото можем изобщо да си представим, идея напомняща за 1 Коринтяни 2:9: „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят.“ Апостол Павел ни казва, че Бог може да направи извънредно изобилно извън това, което искаме или мислим и Той го прави със силата Си, сила, която работи в нас, ако Му принадлежим (Ефесяни 3:20).

Преди да започнат да ни се привиждат разкошни домове, скъпи коли, околосветски круизи и повече пари отколкото знаем какво да правим с тях, трябва да поспрем и да помислим за това, което учи Исус за този изобилен живот. Библията ни казва, че богатството, престижът, позицията и властта в този свят не са Божиите приоритети за нас (1 Коринтяни 1:26-29). По отношение на икономически, академичен и социален статус повечето християни не идват от привилигерованите класи. Тогава е ясно, че изобилният живот не се състои от изобилие на материални неща. Ако случаят беше такъв, Исус щеше да бъде най-богатият сред хората. Но точно обратното е вярно (Матей 8:20).

Изобилният живот е вечният живот, живот, който започва от момента, когато дойдем при Христос и Го приемем като Спасител, и продължава през цялата вечност. Библейското определение за живот – специално вечния живот – е дадено от Самия Исус: „ А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил“ (Йоан 17:3). Това определение не споменава продължителност на дните, здраве, благополучие, семейство или занятие. Всъщност единственото нещо, което споменава, е познаването на Бог, което е ключът към истинския изобилен живот.

Какво представлява изобилният живот? Първо, изобилието е духовно изобилие, а не материално. В действителност Бог изобщо не го интересуват физическите обстоятелства на нашия живот. Той ни уверява, че не трябва да се тревожим за това какво ще ядем или облечем (Матей 6:25-32; Филипяни 4:19). Физическите благословения могат да бъдат или да не бъдат част от Богоцентрирания живот; нито нашето богатство, нито нашата бедност е сигурен индикатор за нашето пребъдване в Бог. Соломон имал всичките възможни за човек материални благословения, но въпреки това ги намирал всичките за безсмислени (Еклесиаст 5:10-15). Павел, от друга страна, бил доволен от физическите обстоятелства, в които се намирал (Филипяни 4:11-12).

Второ, вечният живот, животът, за който християнинът е истински загрижен, не се определя от продължителност, а от взаимоотношението с Бог. Ето защо веднъж след като сме приели християнството и сме получили дара на Светия Дух, се казва, че имаме вече вечен живот (1 Йоаново 5:11-13), макар и, разбира се, не в неговата пълнота. Продължителността на живота на земята не е синоним на изобилния живот.

Накрая, животът на християнина се върти около „растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос“ (2 Петрово 3:18). Това ни учи, че изобилният живот е постоянен процес на изучаване, практикуване и узряване, както и проваляне, възстановяване, поправяне, устояване и преодоляване, защото в нашето сегашно състояние „виждаме нещата неясно, като в огледало“ (1Коринтяни 13:12). Един ден ще видим Бог лице в лице и ще Го познаваме напълно както ще бъдем напълно познавани (1Коринтяни 13:12). Няма повече да се борим с греха и съмнението. Това ще бъде окончателно изпълненият изобилен живот.

Въпреки че естествено желаем материалните неща, като християни нашата перспектива за живота трябва да бъде коренно променена (Римляни 12:2). Също както ставаме нови същества, когато дойдем при Христос (2 Коринтяни 5:17), така трябва да бъде преобразено и разбирането ни за „изобилие“. Истинският изобилен живот се състои от изобилие на любов, радост, мир и останалите плодове на Духа (Галатяни 5:22-23), а не изобилие на „неща“. Той се състои от живот, който е вечен, и следователно нашият интерес е към вечното, а не към временното. Павел ни поучава: „Мислете за горното, а не за земното; защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога“ (Колосяни 3:2-3).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво има предвид Исус, когато обещава изобилен живот?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries