settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да преодолея закоравелия грях?

Отговор


Първото нещо, което трябва да вземете предвид при преодоляването на закоравелия грях, е да отбележите промяната или трансформацията, която се случва, когато човек бъде спасен. Библията описва естествения човек като „мъртви чрез вашите престъпления и грехове, “ (Ефесяни 2: 1). В резултат на грехопадението на Адам човек се ражда духовно мъртъв. В това състояние на духовна смърт човекът не е в състояние и не желае да следва и да се подчинява на Бога и естествено следва греха. Естественият човек вижда Божиите неща като глупост (1 Коринтяни 2:14) и е враждебен към Бога (Римляни 8:7). Когато човек е спасен, настъпва трансформация. Апостол Павел нарича това- ново творение (2 Коринтяни 5:17). От момента, в който положим вярата си в Христос, ние сме в процес на освещение.

Процесът на освещение е този, чрез който тези, които са в Христос, се преобразяват чрез Светия Дух в образа на Христос (Римляни 8:29). Освещението в този живот никога няма да бъде напълно пълно, което означава, че вярващите винаги ще се борят с оставащия грях. Павел описва тази битка с греха в Римляни 7: 15–25. В този пасаж той отбелязва, че въпреки, че иска да прави доброто в очите на Бог, той често прави това, което е зло. Той върши злото, което не иска да прави, и не успява да прави доброто, което иска. В това той описва борбата на всеки християнин с греха.

Яков казва, че всички грешим по много начини (Яков 3:2). Опитът ни казва, че ние се борим по различен начин с греха, може би един грях е по-скоро препъване за един вярващ, отколкото за друг. За някои това може да е гняв, докато за други е клюка или лъжа. Можем да посочим грях, който е особено труден за преодоляване за нас, като „обвиващ“ грях или „закоравял“ грях. Тези обсебващи грехове са често, но не винаги, навици, които сме изградили през живота си като невярващи и изискват повече благодат и дисциплина, за да ги преодолеем.

Част от процеса на преодоляване на тези закоравели или завладяващи грехове е в признаването на трансформацията, която наистина се е случила във вярващия. Павел пише: „Така и вие смятайте себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус. “ (Римляни 6:11). Когато Павел казва: „Смятайте се за мъртви за греха“, той ни казва да помним, че с идването при Христос силата на греха е била разбита в живота ни. Той използва метафората на робството, за да изтъкне това. Някога бяхме роби на греха, но сега сме роби на правдата (Римляни 6:17–18). На кръста силата на греха беше пречупена и, като станахме християни, ние сме освободени от владението на греха над нас. Следователно, когато християнинът съгреши, това вече не е поради необходимостта на неговата природа, а защото той умишлено се е подчинил на господството на греха (Галатяни 5:1).

Следващата част от процеса е да признаем нашата неспособност да преодолеем обичайния грях и нашата нужда да разчитаме на силата на Божия Свят Дух, който обитава в нас. Обратно към Римляни 7. Павел казва: „ Защото зная, че у мене, т. е. в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша ”(Римляни 7:18). Борбата на християнина срещу греха е тази, в която нашите способности не съответстват на нашето желание. Ето защо имаме нужда от силата на Святия Дух. По-късно Павел казва: „И ако обитава във вас Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христос Исус от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, Който живее във вас. “ (Римляни 8:11) . Светият Дух, чрез Божието Слово (Йоан 17:17), извършва освещение в Божия народ. Обичайният грях е преодолян, когато се подчиняваме на Бога и отказваме изкушенията на плътта (Яков 4:7–8).

Друга част от процеса на преодоляване на закоравелия грях е промяната на навиците, които го насърчават. Трябва да приемем отношението на Йосиф, който, когато изкушен от съпругата на Потифар да си легне с нея, напусна стаята толкова бързо, че остави наметалото си в ръцете й (Битие 39:15). Просто трябва да положим всички усилия, за да избягаме от нещата, които ни изкушават , включително достъп до храна, ако ни се отдава да преяждаме, и достъп до порнография, ако сме изкушени от сексуален грях. Исус ни казва да си отсечем ръката или да си изтръгнем окото (Матей 5:29–30). Това означава да премахнем от живота си нещата, които ни изкушават да грешим, дори когато това са неща, на които се наслаждаваме. Накратко, трябва да променим навиците, които водят до грях.

И накрая, трябва да се потопим в истината на Евангелието. Евангелието е не само средството, чрез което сме спасени, но е и средството, чрез което сме осветени (Римляни 16:25). Ако мислим, че сме спасени по благодат, но осветени от собствените си усилия, изпадаме в грешка (Галатяни 3:1–3). Освещението е също толкова Божие дело, колкото и оправданието. Обещанието, което имаме от Писанието, е, че Този, Който е започнал добро дело в нас, ще го завърши в последния ден (Филипяни 1:6).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да преодолея закоравелия грях?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries