settings icon
share icon
Въпрос

Как християнинът трябва да реагира когато бъде преследван?

Отговор


Няма съмнение, че преследването е ярка реалност в християнския живот. Очаква се преследване: апостол Павел предупреждава, че „Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. “ (2 Тимотей 3:12). Исус каза, че ако Го преследват, ще преследват и Неговите последователи (Йоан 15:20). Исус ясно дава да се разбере, че тези от света ще мразят християните, защото светът мрази Христос. Ако християните бяха като света - суетни, земни, чувствени и отдадени на удоволствие, богатство и амбиция - светът нямаше да ни се противопостави. Но християните не принадлежат към света, поради което светът участва в преследване срещу християните (вж. Йоан 15: 18–19). Те са повлияни от различни принципи от тези на света. Ние сме мотивирани от любовта към Бога и святостта, докато светът се движи от любовта към греха. Именно нашето отделяне от света поражда неговата враждебност към нас. (1 Петър 4: 3–4).

Християните трябва да се научат да разпознават значимостта на преследването и дори да му се радват, не по показен начин, а тихо и смирено, защото преследването има голяма духовна стойност. Първо, преследването на християните им позволява да участват в уникално общение с Господ. Павел очертава редица неща, от които се беше отказал заради каузата на Христос. Такива неща той възприема като „боклуци“ (Филипяни 3: 8) или „тор“ (KJV), които биха могли да го отделят от „общението на [Христовите] страдания“ (Филипяни 3:10). Благородният апостол дори е смятал веригите си като благодат (благоволение), която Бог му е дал (Филипяни 1: 7).

На второ място, християнското преследване е добро за вярващите като цяло. Яков твърди, че изпитанията проверяват вярата на християнина, развиват издръжливост в живота му и помагат да се развие зрялост (Яков 1: 2–4). Тъй като стоманата се закалява в ковачницата, изпитанията и преследването служат за укрепване на характера на вярващите. Християнин, който милостиво се поддава на преследване, демонстрира, че е с по-високо качество в сравнение със своите противници (вж. Евреи 11:38). Лесно е да бъдеш омразен, но Христоподобството произвежда доброта и благословия в лицето на злото противопоставяне. Петър казва за Исус: „ Който, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо; “(1 Петър 2:23).

Трето, християнското преследване дава възможност на вярващите да оценят по-добре подкрепата на истинските приятели. Конфликтът може да събере верни Божии деца по насърчителен и подкрепящ начин, който те може би не са знаели преди. Трудностите могат да стимулират Господния народ към по-голяма решимост да се обичат и утешават един друг и да се издигат един друг на трона на благодатта в молитва. Неприятен инцидент, който да ни помогне да достигнем по-високо ниво на братска любов е от съществено значение

Дори и по време на християнското преследване ние можем да продължим. Можем да благодарим на Бог за Неговата благодат и търпение към нас. Можем да изразим благодарност за онези, които обичаме в Господ и които стоят с нас във време на бедствие. И ние можем да се молим за онези, които биха ни обвинявали или злоупотребявали с нас. (2 Коринтяни 11:24; Римляни 10: 1).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как християнинът трябва да реагира когато бъде преследван?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries